Terugkoppeling voorzitter over jaarvergadering

Van de voorzitter:

Beste lezer,

Onze jaarvergadering hebben wij op 22 april 2015 gehouden ten kantore van één van onze bestuursleden aan de welbekende Zuidas in Amsterdam. Op onze ‘padre familias’ Jan Divendal na (wegens persoonlijke omstandigheden), zijn alle bestuursleden en een nieuw te verwelkomen bestuurslid, Daniëlle Walraven, aanwezig. Over haar kunt u in de aanstaande nieuwsbrief meer lezen.

Na vaststelling van onze agenda en verwelkoming van Daniëlle, zijn wij wederom gestructureerd onze vaste aandachtspunten nagelopen. Thea gaf daarbij een uitgebreide financiële toelichting over de cijfers van 2014. De kascontrole commissie had inmiddels onder dankzegging de jaarcijfers vastgesteld en goedgekeurd. Het bestuur is content met de financiën 2014, evenals over de doorkijk die Thea gaf in het reeds lopende jaar 2015. Hierbij stelde het bestuur vast dat wij nog meer aandacht zullen moeten geven aan de inkomsten kant, maar ook dat de kosten die worden gemaakt nog steeds zeer laag zijn (1% van de totale inkomsten). Er wordt besloten om diverse bedragen over te maken. Uiteraard naar de Vincentius tehuizen alsmede naar enkele projecten, waaronder een speciaal huisvestingsproject van Nico Dister op Papua.

Een bijzonder agendapunt was de reis van onze secretaris Dick naar o.a. de Vincentius tehuizen. Dick gaf een uitgebreide fotorapportage en een enthousiast mondeling verslag van zijn bezoek in maart 2015 aan het bestuur van Vincentius in Jakarta.

Het bestuur heeft verder besloten om een commissie in te stellen die zich bezighoudt met diverse projecten zoals bijvoorbeeld een sponsordiner te Bussum en specifieke geldinzamelingen bij diverse gelegenheden. Bestuursleden Atanka en Jimmy nemen dit onder andere op zich.

De volgende reguliere bestuursvergadering is 25 juni 2015. Wij houden u graag op de hoogte via onze website.

Met vriendelijke groet,
Roland Kepel

Reacties zijn gesloten