Medische hulp Sinar Pelangi – 2018/2019

Project medische hulp Sinar Pelangi

Locatie: Jakarta (en andere steden waar operaties plaatsvinden) Contactpersoon Indonesië: mevrouw zuster Theodora (André) Lemmers
Contactpersoon Stichting Panti Asuhan: mevrouw Moira Kaltofen (lid van het bestuur)
E-mail: secretariaat@panti-asuhan.nl

Toelichting

Zuster André Lemmers kennen wij al sinds 2015. Persoonlijk hebben wij haar één maal in Nederland mogen ontmoeten, toen zij voor een bezoek naar Nederland kwam. De Stichting (ofwel YAYASAN) Sinar Pelangi Jatibeningor IMG_7020helpt kinderen, specifiek aan gehandicapte kinderen uit hulpbehoevende gezinnen, aan een toekomst door hen op medisch gebied te verzorgen. Tevens is deze stichting verbonden aan een kindertehuis met 50 kinderen.

Yayasan Sinar Pelangi voorziet in het uitvoeren van operaties als scissis/bibir sumbing (zogenaamde correcties van “hazenlippen”), correcties van klompvoeten, open gehemelten en brandwondenlittekens. De chirurgen en het ondersteunend personeel voeren de operaties op vrijwillige basis uit.

De kosten zijn gelegen in de huur van enerzijds de OK en de instrumenten (circa € 200, per operatie) en anderzijds reis- en verblijfkosten van de patiëntjes en hun ouders (circa € 125,- per kind). Vaak vinden operaties plaats in een bepaalde periode op een specifieke locatie en wordt via een samenwerking, Baksos genaamd, vanuit Jakarta centraal gecoördineerd.

Sinds 2015 helpen wij zuster André Lemmers jaarlijks bij haar missie kinderen medische zorg te verlenen. Hiervoor rekenen wij een bedrag van 750,- per kind per operatie. In 2018 en 2019 hebben wij respectievelijk 11.250,- en 7.500,- aan operaties gefinancierd.