Eenmalige giften

Donaties en giften

Alle beetjes helpen om de kinderen in kindertehuizen in Indonesie aan een betere toekomst te helpen. Geef nu en maak een bijdrage over die u kunt missen op bankrekeningnummer: NL 41 ABNA 0467 3127 45 t.n.v. Stichting Panti Asuhan.

Voor nadere informatie over de Stichting kunt u zich richten tot het secretariaat van de Stichting Panti Asuhan, de heer L. Konings (secretaris) via secretariaat@panti-asuhan.nl.