De Vincentius kindertehuizen

Perhimpunan

Het woord “perhimpunan” betekent in het Bahasa Indonesia “vereniging”. In dit geval de Vincentius vereniging Batavia, die in 1855 door een aantal vooraanstaande Nederlanders in Batavia naar Nederlands voorbeeld werd opgericht. In het begin vooral en alleen om de Indo kinderen op te vangen die door twee culturen in de steek werden gelaten, destijds de verschoppelingen van de maatschappij.

Nu, bijna 160 jaar later, bestaat de noodzaak voor de opvang van kinderen nog steeds in de groeiende metropool Jakarta en daarbuiten. Het verschil met toen is dat de “vereniging” inmiddels voor Indonesische kinderen van alle gezindte is opgesteld. Daarom is de Perhimpunan actief voor alle vier de kindertehuizen die onder dit gezamenlijke bestuur vallen.

Vier kindertehuizen onder één bestuur

Perhimpunan Vincentius is het overkoepelend bestuur voor een viertal kindertehuizen:

  1. Vincentius Putera
  2. Vincentius Puteri
  3. Desa Putera
  4. Pondok si Boncel

In de vier kindertehuizen in Jakarta is op dit moment plaats voor circa 700 jongens en meisjes. Deze groep, in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar, worden voorbereid om zelfstandig in het leven te kunnen staan.

Uit de goede contacten tussen de Stichting Panti Asuhan en de Perhimpunan Vincentius is het ons bekend dat in het bestuur, naast bekwame en gemotiveerde Jakartanen uit de parochies van Jakarta en de 4 directies van de tehuizen, eveneens enkele alumni van de kindertehuizen zijn opgenomen. SchoolklasDe laatstgenoemden ijveren met name vanuit hun ervaring en integriteit voor de samenwerking tussen de 4 tehuizen. Hiermee zal nog doeltreffender met de geldelijke middelen worden omgesprongen. Het totale bestuur omvat 17 personen.

Sterker nog, mede op initiatief van alumni in het bestuur is onder de vlag van de Perhimpunan Vincentius en in samenwerking met de Yayasan Bina Alumni 134, een nazorg project van “drop-outs” van de reguliere schoolperiode van de grond gekomen als een soort “laatste kans”-project onder de naam Balai Latihan Kerja (BLK) Vincentius.

Het overkoepelend bestuur Perhimpunan Vincentius is verantwoordelijk voor:

  • Contacten tussen enerzijds de tehuizen en anderzijds de overheid en het bisdom.
  • De leerkrachten (algemeen en loonbeleid).
  • Interne afstemmingen tussen de verschillende tehuizen.
  • Afhandeling van de totale financiële stromen en het opstellen van jaaroverzichten (accountantscontrole).
  • Bouw van grote objecten op de tehuizen.