Project co-financiering ontwikkeling beroepsopleiding op Papua – 2019/2020

Project co-financiering ontwikkeling beroepsopleiding op Papua

Locatie: Sentani, Jayapura op Papua 
Door: Stichting Panti Asuhan
Contactpersoon Indonesië: de heer broerder Nico Dister ofm (contactpersoon St. Antonius van Padua College te Sentani, Jayapura op Papua)
Contactpersoon Stichting Panti Asuhan: mevrouw Isabelle Seelen (lid van het bestuur) en de heer Laudy Konings (penningmeester)
E-mail: secretariaat@panti-asuhan.nl

Toelichting

Tijdens zijn verblijf in Nederland is de Stichting Panti Asuhan in gesprek gekomen met broeder Nico Dister ofm inzake de wens omtrent het opzetten van een beroepsopleiding (de aloude MTS) in Sentani. Hiermee kan een doorlopende leerlijn worden geboden aan kinderen die eerst de peuter-, kleuter- en basisschool hebben doorlopen, daarna een middelbare schoolopleiding hebben afgerond om tot slot te worden klaargestoomd met de kennis en kunde van een (technisch) vak, geleerd op de eigen beroepsopleiding.

Echter het opzetten van een dergelijke beroepsopleiding vergt een enorme hoeveelheid tijd en geld. De Stichting Panti Asuhan heeft derhalve de samenwerking gezocht met de Stichting Beheerfonds “Vaartsche Rijn” en een financieringstoezegging gedaan van in totaal 60.000 EUR. De Stichting Beheerfonds “Vaartsche Rijn” verstrekt eenmalig een bedrag van 35.000 EUR, terwijl de Stichting Panti Asuhan zich gedurende 5 jaren committeert aan een bedrag van 25.000 EUR in totaal.

In 2018 was reeds een stuk grond aangekocht door de Stichting Papoea Dochter van Compassie, de Stichting die ooit door o.a. broeder Nico Dister ofm is opgericht en waar een aantal instellingen onder vallen. Is nagedacht over de soort opleidingen die zouden moeten worden ontwikkeld en die voor een toegevoegde waarde zorgen in de lokale samenleving, waarna vervolgens een architect aan de slag is gegaan hoe de grond op te delen en in te richten, zodat alle vakgebieden hun eigen (praktijk)ruimte krijgen. Klik hier voor de projectaanvraag en animaties van de architect.

In 2020 hopen wij de eerste fysieke resultaten te zien van de beroepsopleiding SANYONA, de afkorting van SANto YOsef Nazareth. SANYO is een alombekende merknaam op Papua…