Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Stichting Panti Asuhan is sinds 2008 een Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Panti Asuhan staat bij de Belastingdienst geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Ten behoeve van de transparantie publiceren we hier onze verantwoording. Omdat de Stichting onder de ANBI valt, zijn uw giften aan de stichting fiscaal aftrekbaar. Dit geldt voor particulieren alsook voor bedrijven voor de vennootschapsbelasting. Daarnaast is een ANBI zoals onze Stichting Panti Asuhan vrijgesteld van schenkings- of successierecht voor schenkingen en erfenissen die zij ontvangt.

Kijk hier voor de samenvatting van de jaarstukken 2020 en daarmee onze Algemeen Nut Beogende Instelling 2020 verklaring.

Op de website van de Belastingdienst treft u meer informatie over ANBI aan: http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/bijzondere_regelingen/goede_doelen/