Stichting Panti Asuhan

Hulp aan kinderen in Indonesië

Nieuws

De laatste berichten.

 • Ontmoeting met broeder Theo

  Ruim een jaar geleden schrokken wij van het bericht dat ons jarenlange contact broeder Nico Simanjuntak uit Indonesië, van de Congregatie van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, op 14 augustus 2021 onverwacht op 66-jarige leeftijd was overleden. Als Stichting Panti Asuhan hebben wij jarenlang plezierig contact gehad met broeder Nico. Hoewel het Indonesisch zijn […]

 • Update Papua-reis door Bouwteam Hoogland

  Al sinds 2019 bestaat het idee bij Bouwteam Hoogland om een laatste bouwreis te maken naar een land dat hulp bij de realisatie van bouwplannen hard nodig heeft. Helaas gooide COVID-19 roet in het eten waardoor hun plannen in de koelkast werden gezet. Via via is het Bouwteam Hoogland met de ons, Stichting Panti Asuhan, […]

 • Lunchbespreking met Indonesische ambassade

  Op vrijdag 3 maart was een delegatie van het bestuur uitgenodigd voor een lunchbespreking. Op basis van een voorstel dat is voorbereid door de Stichting Panti Asuhan zijn ideeën en gedachten uitgewisseld rondom de organisatie voor een sponsordiner, dit najaar, op de Indonesische ambassade. Er zijn voorstellen kortgesloten die het team vanuit de ambassade zal […]

Steunen?

Elke donatie is welkom! U kunt individueel, in familieverband of als organisatie bijdragen in de kosten van de zorg voor (op)voeding, huisvesting en scholingen van de kinderen. Meer weten? Stuur ons een bericht via secretariaat@panti-asuhan.nl

Doneren
 • Over ons

  Vanuit onze liefde en zorgmotivatie voor kinderen in tehuizen in Jakarta en elders in Indonesië, werkt de Stichting Panti Asuhan aan de werving van geld om daarmee bij te dragen aan een beter toekomst-perspectief van deze kinderen.

 • Uw bijdrage helpt!

  Met periodieke (structureel) of incidentele financiële bijdragen, kan de Stichting Panti Asuhan de kinderen in kindertehuizen voorzien van een toekomst. Namens u is de Stichting Panti Asuhan telkens weer op zoek naar projecten en initiatieven in Indonesië die ten gunste zijn van het leven van kinderen in kindertehuizen aldaar.

 • Kindertehuizen in Indonesië

  Van oudsher richt Stichting Panti Asuhan zich op ondersteuning van de vier tehuizen van Vincentius in Jakarta. Daarnaast, sinds enkele jaren, ook op andere kindertehuizen elders in Indonesië, waar hulp in de vorm van financiering van projecten minstens zo hard nodig is.

Fotoboek

Hier treft u foto’s aan van kinderen uit de diverse tehuizen in Indonesië die wij in de loop der jaren zijn tegengekomen

Bekijk alle foto's