Stichting Panti Asuhan

Hulp aan kinderen in Indonesië

Nieuws

De laatste berichten.

 • Lunchbespreking met Indonesische ambassade

  Op vrijdag 3 maart was een delegatie van het bestuur uitgenodigd voor een lunchbespreking. Op basis van een voorstel dat is voorbereid door de Stichting Panti Asuhan zijn ideeën en gedachten uitgewisseld rondom de organisatie voor een sponsordiner, dit najaar, op de Indonesische ambassade. Er zijn voorstellen kortgesloten die het team vanuit de ambassade zal […]

 • Ontmoeting ambassadeur H.E. Mayerfas

  Op donderdag 19 januari heeft op uitnodiging van Zijne Excellentie, de ambassadeur van Indonesië, de heer H.E. Mayerfas, een delegatie van het bestuur en de beschermheer een bezoek gebracht aan de Indonesische ambassade. Naar aanleiding van contacten met mevrouw Jacklyn Brugge, hebben voorzitter Roland Kepel en secretaris-penningmeester Laudy Konings, een presentatie gegeven over de Stichting […]

 • Nieuwsbrief december 2022

  Het jaar 2022 is al weer bijna voorbij, waarbij het lijkt – in ieder geval in de Westerse samenlevingen – alsof corona op zijn retour lijkt, maar zorgt de oorlog in Oekraïne voor een volgende forse tegenslag. Dit maal op economisch gebied. Wereldwijd heeft dit grote en kleine effecten. De Indonesiërs blijven er gelukkig nuchter […]

Steunen?

Elke donatie is welkom! U kunt individueel, in familieverband of als organisatie bijdragen in de kosten van de zorg voor (op)voeding, huisvesting en scholingen van de kinderen. Meer weten? Stuur ons een bericht via secretariaat@panti-asuhan.nl

Doneren
 • Over ons

  Vanuit onze liefde en zorgmotivatie voor kinderen in tehuizen in Jakarta en elders in Indonesië, werkt de Stichting Panti Asuhan aan de werving van geld om daarmee bij te dragen aan een beter toekomst-perspectief van deze kinderen.

 • Uw bijdrage helpt!

  Met periodieke (structureel) of incidentele financiële bijdragen, kan de Stichting Panti Asuhan de kinderen in kindertehuizen voorzien van een toekomst. Namens u is de Stichting Panti Asuhan telkens weer op zoek naar projecten en initiatieven in Indonesië die ten gunste zijn van het leven van kinderen in kindertehuizen aldaar.

 • Kindertehuizen in Indonesië

  Van oudsher richt Stichting Panti Asuhan zich op ondersteuning van de vier tehuizen van Vincentius in Jakarta. Daarnaast, sinds enkele jaren, ook op andere kindertehuizen elders in Indonesië, waar hulp in de vorm van financiering van projecten minstens zo hard nodig is.

Fotoboek

Hier treft u foto’s aan van kinderen uit de diverse tehuizen in Indonesië die wij in de loop der jaren zijn tegengekomen

Bekijk alle foto's