Vernieuwing dak kindertehuis Dorkas – 2017

Project vernieuwing dak kindertehuis Dorkas

Locatie: Jakarta 

Contactpersoon Indonesië: de heer Harry Ramaputra (contactpersoon )
Contactpersoon Stichting Panti Asuhan: mevrouw M. Kaltofen (bestuurslid)
E-mail: secretariaat@panti-asuhan.nl

Toelichting

Naar aanleiding van hevige regenbuien in het natte seizoen van 2016 en 2017, is het kindertehuis Dorkas in Jakarta genoodzaakt om vergaande investeringen te plegen in het dak van de diverse onderkomens van de kinderen die aan hen zijn toevertrouwd. Op basis van de projectaanvraag van onze contactpersoon Harry Ramaputra, met bijbehorende begroting, heeft het bestuur einde 2017 besloten dit project volledig te financieren. Bijgaand enkele foto’s van het materiaal dat is gekocht om in april 2018 de reparatie van de daken te realiseren. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de voortgang en het eindresultaat.