Bouw meisjestehuis voor Asrama Santa Lucia – 2016

Project bouw meisjesinternaat

Locatie meisjesinternaat: Papua 

Contactpersoon Indonesië: de heer br. Nico Dister
Contactpersoon Stichting Panti Asuhan: mevrouw M. Kaltofen (bestuurslid)
E-mail: secretariaat@panti-asuhan.nl

Toelichting

Naar aanleiding van een schrijven van broeder Nico Dister, levert de Stichting Panti Asuhan een bijdrage in de bouw van een nieuw onderkomen voor 42 meisjes van Asrama Santa Lucia. Santa Lucia is een voorlopig onderkomen waar deze meisjes nu wonen. De verwachting is dat dit aantal bewoonster de komende jaren zal groeien. Broeder Nico Dister vraagt derhalve financiering voor het kunnen neerzetten van een meer permanent verblijf dat circa 50 à 75 meisjes kan herbergen. De planning is om tegen het einde van dit jaar te beginnen met de bouw, zodat bij het begin van het volgende schooljaar het nieuwe gebouw gereed is voor gebruikname.

Hieronder de ingediende begroting:

1 Voorbereidende werkzaamheden zoals de grond bouwrijp maken en de bouwplank aanbrengen IDR   15.000.000,-
2 Het leggen van de fundamenten: ijzer- en betonwerk (gewapend beton voor pijlers en ringbalk) IDR 100.000.000,-
3 Stenen muren en  pleisterwerk IDR   75.000,000,-
4 Dak aanbrengen IDR   90.000.000,–
5 Plafond- en electriciteitswerk IDR   80.000.000,-
6 Betegelen van de gang- en kamervloeren IDR 120.000.000,-
7 Sanitaire werkzaamheden IDR   16.000.000,-
8 Ramen en deuren IDR   35.000.000,-

In totaal is een bedrag van IDR 531.000.000 ,- benodigd. Dit betekent bij een koers van €1,- = IDR 14.200,- dat de bouw- en loonkosten neerkomen op een bedrag van €37.395,-.

De Stichting Panti Asuhan zal voor een bedrag van €17.000,- (eenzelfde aandeel heeft de Stichting in de bouw van het jongensinternaat) een bijdrage leveren aan de bouw van dit tehuis.

foto-1 foto-2 foto-3

foto-4 foto-5

foto-6

Voortgangsbericht van br Nico Dister d.d. 12 februari 2017:

++++

Geacht bestuur, beste mensen,

In het zuiden des lands barst woensdag over twee weken de Carnaval reeds los, en nog steeds hebben jullie (op het tweede voortgangsrapport na) geen aparte reactie van mij gehad op de grandioze gift van EUR 17.000,- voor het meisjes-asrama  Santa Lucia, die al op 5 december (of all dates!) van velreden jaar geadministreerd werd door de Franciscanen in Utrecht. Rond de tiende januari arriveerde het bedrag ook bij mij in Papoea, maar toen lag ik in de lappenmand en vanuit die positie is het moeilijk mailen…..

Bovendien mocht ik er maar even uit en moest ik er daarna meteen weer in. Herhaalde bezoeken van Zuster Malaria waren daar debet aan, en ook wel een beetje het feit dat ik nog drie andere nare ziekten onder de leden heb (lever-, long- en suikerziekte) die een verbond aangingen met genoemde bezoekster. Gevolg: ik heb in het nieuwe jaar meer plat gelegen dan rechtop achter de computer gezeten!

En zo is het gekomen dat ik pas nu, half februari, in de electronische pen kan klimmen om jullie een bericht van dankbare ontvangst te sturen. Gelukkig hebben jullie wel via  mijn familie wel al de halfjaarlijkse rondzendbrief gekregen, zodat je niet helemaal verstoken bent geweest van informatie mijnerzijds.

Lieve mensen, houd je goed en wees hartelijk gegroet door jullie dankbare Nico Dister, OFM

++++

Uiteraard houden wij u samen met br. Nico Dister op de hoogte over de voortgang van dit project!