Periodieke giften

Overeenkomst “Periodieke gift in geld” (aftrekbaar)

Als u schenkt aan goede doelen, heeft u recht op een aftrekpost indien u jaarlijks meer schenkt dan één procent van uw inkomen. Soms mag de gift wel afgetrokken worden vanaf de eerste euro, namelijk als u een overeenkomst aangaat waarin staat dat u tenminste vijf jaar aaneen gesloten hetzelfde bedrag schenkt aan een goed doel. Dan is elke euro die u geeft aftrekbaar.

Tot 2014 moest een dergelijke overeenkomst worden vastgelegd in een notariële akte. Echter, deze eis is nu vervallen. Nu kan dit in een schriftelijke overeenkomst met de Stichting Panti Asuhan worden vastgelegd. Hiermee vervalt de noodzaak een notariële akte op te laten maken. Dit is gunstig voor beide partijen, omdat het bedrag voor de donateur volledig aftrekbaar is en de Stichting Panti Asuhan notariskosten bespaart.

Een periodieke schenking levert u belastingvoordeel op als u voldoet aan deze voorwaarden:

 • U betaalt minimaal 5 jaar een vast bedrag per jaar.
 • De schenking wordt vastgelegd in een overeenkomst tussen u en Stichting Panti Asuhan.

Rekenvoorbeeld bij een inkomstenbelastingtarief van 42%:

Zonder akte Met akte Met akte
Jaarlijkse schenking € 120 Jaarlijkse schenking € 120 Jaarlijkse schenking € 207
Teruggave belasting € 0 Teruggave belasting € 50  Teruggave belasting € 87
Netto schenking € 120 Netto schenking € 70 Netto schenking € 120

Uw jaarlijkse gift is volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen, er geldt géén minimum of maximum. U ontvangt (afhankelijk van uw inkomen) een percentage van uw schenking terug. Hierbij geldt wel dat de Beastlingdienst richting 2023 een afbouw toepast ten aanzien van dit percentage: in 2019 is het aftrektarief nog 51,75%, in 2020 wordt dat 46%, in 2021 wordt dat 43%, in 2022 wordt dat 40% en in 2023 wordt het aftrektarief 37,05% voor de jaarinkomens boven €68.507.

Wilt u een dergelijke overeenkomst aangaan? Welke stappen zijn dan nodig?

 • U kunt hier de overeenkomst downloaden en printen.
 • U vult een deel van de overeenkomst in tweevoud zelf in.
 • Na ondertekening stuurt u deze naar het secretariaat van de Stichting (Koninginnenlaan 14, 3433 CT  NIEUWEGEIN).
 • Vervolgens krijgt u een door de Stichting getekende kopie retour.
 • Bewaar de overeenkomst, want de fiscus kan er bij een controle naar vragen.

Algemeen Nut Beogende Instelling

Stichting Panti Asuhan is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor is uw gift fiscaal aftrekbaar.

Voorwaarden ‘Overeenkomst Periodieke gift in geld’

 • Dit is een schriftelijke overeenkomst tussen u en de Stichting.
 • U zegt een jaarlijkse gift toe voor tenminste vijf jaar.
 • Dit is mogelijk voor ieder gewenst bedrag per jaar.
 • De gift bestaat uit vaste en gelijkmatige periodieke schenkingen.
 • Bij overlijden vóór de vervaldatum, eindigt de overeenkomst.
 • De Stichting levert aan u geen tegenprestatie voor de gift.

De gift is, onder bovengenoemde voorwaarden, jaarlijks volledig aftrekbaar zonder drempel en plafond.

Heeft u nog vragen, mail dan naar secretariaat@panti-asuhan.nl.