Medische hulp Sinar Pelangi – 2015/2016/2017

Project medische hulp Sinar Pilangi

Locatie: Jakarta (en andere steden waar operaties plaatsvinden) 

Contactpersoon Indonesië: mevrouw zr. Theodora (André) Lemmers
Contactpersoon Stichting Panti Asuhan: de heer L. Konings (secretaris)
E-mail: secretariaat@panti-asuhan.nl

Toelichting

In september 2016 heeft het bestuur zr. André Lemmers, die wij als sinds 2015 kennen, van Yayasan Sinar Pelangi Jatibeningor IMG_7020in Nederland ontmoet voor een fysieke kennismaking. Op basis van deze kennismaking en de projectaanvragen, heeft het bestuur van de Stichting Panti Asuhan besloten dat de opbrengsten van de sponsordiners op 9 en 16 oktober 2016 ten goede komen van een serie nieuwe operaties via Yayasan Sinar Pelangi.

Yayasan Sinar Pelangi is een NGO in Bekasi die hulp verleent op medisch gebied, specifiek aan gehandicapte kinderen uit hulpbehoevende gezinnen. Tevens is deze stichting verbonden aan een kindertehuis met 50 kinderen.

Yayasan Sinar Pelangi voorziet in het uitvoeren van operaties als scissis/bibir sumbing (zogenaamde correcties van “hazenlippen”), correcties van klompvoeten, open gehemelten en brandwondenlittekens. De chirurgen en het ondersteunend personeel voeren de operaties op vrijwillige basis uit.

De kosten zijn gelegen in de huur van enerzijds de OK en de instrumenten (circa € 200, per operatie) en anderzijds reis- en verblijfkosten van de patiëntjes en hun ouders (circa € 125,- per kind). Vaak vinden operaties plaats in een bepaalde periode op een specifieke locatie en wordt via een samenwerking, Baksos genaamd, vanuit Jakarta centraal gecoördineerd.

Het bedrag dat tijdens de sponsordiners in 2016 is opgehaald bedraagt € 1.468,80. Dit bedrag is aangevuld tot een bedrag van  € 7.500,- wat neerkomt op 10 operaties van kinderen.

Van zr. André Lemmers ontvingen wij in december een keurige brief met bijlagen waarin zij aangaf wie er geopereerd zijn, waaraan en wat daarvan de kosten waren. Er resteert nog een klein bedrag van het budget. Dat bedragje wordt gereserveerd voor een volgende serie operaties.

img_7837

Lees hier een volledig verslag van de operaties, zoals dat is opgesteld door Yayasan Sinar Pelangi:

patient_donatur

 

 

 

 

 

 

 

In 2015 heeft de Stichting Panti Asuhan twee keer een serie operaties van kinderen bekostigd voor een bedrag van in totaal €17.000,-.

Pic 2 - Copy Pic 1 - Copy

Pic 3 - Copy Pic 4 - Copy

Pic 5 - Copy Pic 6 - Copy

Pic 8 Pic 7 - Copy