Ontmoeting ambassadeur H.E. Mayerfas

Op donderdag 19 januari heeft op uitnodiging van Zijne Excellentie, de ambassadeur van Indonesië, de heer H.E. Mayerfas, een delegatie van het bestuur en de beschermheer een bezoek gebracht aan de Indonesische ambassade. Naar aanleiding van contacten met mevrouw Jacklyn Brugge, hebben voorzitter Roland Kepel en secretaris-penningmeester Laudy Konings, een presentatie gegeven over de Stichting […]

Nieuwsbrief december 2022

Het jaar 2022 is al weer bijna voorbij, waarbij het lijkt – in ieder geval in de Westerse samenlevingen – alsof corona op zijn retour lijkt, maar zorgt de oorlog in Oekraïne voor een volgende forse tegenslag. Dit maal op economisch gebied. Wereldwijd heeft dit grote en kleine effecten. De Indonesiërs blijven er gelukkig nuchter […]

Gezellig sponsordiner 2022

Op zondag 9 oktober vond het sponsordiner plaats bij restaurant Grand Sempoerna in Soest. Het liep uiteindelijk storm qua aanmeldingen, waardoor het bestuur helaas ‘nee’ moest verkopen richting een aantal belangstellenden. Het bestuur had daarbij al rekening gehouden met een aantal last minute afmeldingen (het merendeel vanwege een positieve coronatest). Het werd een ouderwets gezellige […]

Uitverkocht sponsordiner op 9 oktober

Met meer dan 63 deelnemers zijn er inmiddels geen plaatsen meer beschikbaar voor het aanstaande sponsordiner op 9 oktober aanstaande in Soest. Dat zijn een kleine 20 deelnemers meer dan vorig jaar op de locatie in Soest en daar zijn wij ontzettend blij om. Hoewel we niet graag donateurs teleurstellen in het bijwonen van het […]

Ontmoeting br. Nico Dister in Megen

Afgelopen zaterdag 10 september hebben de bestuursleden Isabelle Seelen en Laudy Konings met br. Nico Dister ofm afgesproken, voordat hij weer terugreist naar Indonesië op 15 september aanstaande. Tijdens het diner hebben Isabelle en Laudy veel informatie met br. Nico uitgewisseld over ophanden zijnde projecten, lopende projecten, projecten die in het verleden door de Stichting […]

Naheffing portokosten. Excuus!

Bij thuiskomst na de zomervakantie lagen er op het adres van de secretaris-penningmeester twee keurige stapels briefkaarten van PostNL met de melding dat er per verstuurde nieuwsbrief in juli één postzegel te weinig op de enveloppe was geplakt. Dit resulteerde in bijna 300 verzoeken van PostNL om alsnog deze ene postzegel bij te plakken en […]

Nieuwsbrief juli 2022

Later dan dat u van ons gewend bent, is afgelopen week Nieuwsbrief juli 2022 per post en digitaal aan onze vrienden en belangstellenden van de Stichting Panti Asuhan gestuurd. Deze brief gaat in op het afgelopen jaar waarin wij weer voor vele kinderen in kindertehuizen in Indonesië het verschil mogen maken met onze projectfinancieringen. Tenslotte […]

In memoriam: broeder Nico Simanjuntak

Geschrokken namen wij – vertraagd – kennis van het bericht dat onze contactpersoon bij de Budi Mulia stichting, broeder Nico Simanjuntak, reeds op 14 augustus 2021 op 66-jarige leeftijd plotseling is overleden. Als Stichting Panti Asuhan hebben wij jarenlang plezierig contact gehad met broeder Nico. Hoewel het Indonesisch zijn moedertaal was, hielp het enorm dat […]

Eerste bestuursvergadering op 1 februari 2022

Afgelopen dinsdagavond heeft het bestuur weer voor het eerst dit jaar vergaderd. Gelukkig kon dat fysiek, op 1,5 meter afstand van elkaar. Op de agenda stonden een aantal projectaanvragen, maar ook het 45-jarig bestaan van onze stichting en hoe wij daar dit jaar ruchtbaarheid aan willen gaan geven. Het was goed om elkaar weer fysiek […]