Ontmoeting met broeder Theo

Ruim een jaar geleden schrokken wij van het bericht dat ons jarenlange contact broeder Nico Simanjuntak uit Indonesië, van de Congregatie van de Broeders van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes, op 14 augustus 2021 onverwacht op 66-jarige leeftijd was overleden. Als Stichting Panti Asuhan hebben wij jarenlang plezierig contact gehad met broeder Nico. Hoewel het Indonesisch zijn […]

Update Papua-reis door Bouwteam Hoogland

Al sinds 2019 bestaat het idee bij Bouwteam Hoogland om een laatste bouwreis te maken naar een land dat hulp bij de realisatie van bouwplannen hard nodig heeft. Helaas gooide COVID-19 roet in het eten waardoor hun plannen in de koelkast werden gezet. Via via is het Bouwteam Hoogland met de ons, Stichting Panti Asuhan, […]

Lunchbespreking met Indonesische ambassade

Op vrijdag 3 maart was een delegatie van het bestuur uitgenodigd voor een lunchbespreking. Op basis van een voorstel dat is voorbereid door de Stichting Panti Asuhan zijn ideeën en gedachten uitgewisseld rondom de organisatie voor een sponsordiner, dit najaar, op de Indonesische ambassade. Er zijn voorstellen kortgesloten die het team vanuit de ambassade zal […]

Ontmoeting ambassadeur H.E. Mayerfas

Op donderdag 19 januari heeft op uitnodiging van Zijne Excellentie, de ambassadeur van Indonesië, de heer H.E. Mayerfas, een delegatie van het bestuur en de beschermheer een bezoek gebracht aan de Indonesische ambassade. Naar aanleiding van contacten met mevrouw Jacklyn Brugge, hebben voorzitter Roland Kepel en secretaris-penningmeester Laudy Konings, een presentatie gegeven over de Stichting […]

Nieuwsbrief december 2022

Het jaar 2022 is al weer bijna voorbij, waarbij het lijkt – in ieder geval in de Westerse samenlevingen – alsof corona op zijn retour lijkt, maar zorgt de oorlog in Oekraïne voor een volgende forse tegenslag. Dit maal op economisch gebied. Wereldwijd heeft dit grote en kleine effecten. De Indonesiërs blijven er gelukkig nuchter […]

Gezellig sponsordiner 2022

Op zondag 9 oktober vond het sponsordiner plaats bij restaurant Grand Sempoerna in Soest. Het liep uiteindelijk storm qua aanmeldingen, waardoor het bestuur helaas ‘nee’ moest verkopen richting een aantal belangstellenden. Het bestuur had daarbij al rekening gehouden met een aantal last minute afmeldingen (het merendeel vanwege een positieve coronatest). Het werd een ouderwets gezellige […]

Uitverkocht sponsordiner op 9 oktober

Met meer dan 63 deelnemers zijn er inmiddels geen plaatsen meer beschikbaar voor het aanstaande sponsordiner op 9 oktober aanstaande in Soest. Dat zijn een kleine 20 deelnemers meer dan vorig jaar op de locatie in Soest en daar zijn wij ontzettend blij om. Hoewel we niet graag donateurs teleurstellen in het bijwonen van het […]

Ontmoeting br. Nico Dister in Megen

Afgelopen zaterdag 10 september hebben de bestuursleden Isabelle Seelen en Laudy Konings met br. Nico Dister ofm afgesproken, voordat hij weer terugreist naar Indonesië op 15 september aanstaande. Tijdens het diner hebben Isabelle en Laudy veel informatie met br. Nico uitgewisseld over ophanden zijnde projecten, lopende projecten, projecten die in het verleden door de Stichting […]

Naheffing portokosten. Excuus!

Bij thuiskomst na de zomervakantie lagen er op het adres van de secretaris-penningmeester twee keurige stapels briefkaarten van PostNL met de melding dat er per verstuurde nieuwsbrief in juli één postzegel te weinig op de enveloppe was geplakt. Dit resulteerde in bijna 300 verzoeken van PostNL om alsnog deze ene postzegel bij te plakken en […]