Archive | Geen categorie RSS feed for this section

Ontmoeting br. Nico Dister in Megen

Afgelopen zaterdag 10 september hebben de bestuursleden Isabelle Seelen en Laudy Konings met br. Nico Dister ofm afgesproken, voordat hij weer terugreist naar Indonesië op 15 september aanstaande. Tijdens het diner hebben Isabelle en Laudy veel informatie met br. Nico uitgewisseld over ophanden zijnde projecten, lopende projecten, projecten die in het verleden door de Stichting […]

Naheffing portokosten. Excuus!

Bij thuiskomst na de zomervakantie lagen er op het adres van de secretaris-penningmeester twee keurige stapels briefkaarten van PostNL met de melding dat er per verstuurde nieuwsbrief in juli één postzegel te weinig op de enveloppe was geplakt. Dit resulteerde in bijna 300 verzoeken van PostNL om alsnog deze ene postzegel bij te plakken en […]

Nieuwsbrief juli 2022

Later dan dat u van ons gewend bent, is afgelopen week Nieuwsbrief juli 2022 per post en digitaal aan onze vrienden en belangstellenden van de Stichting Panti Asuhan gestuurd. Deze brief gaat in op het afgelopen jaar waarin wij weer voor vele kinderen in kindertehuizen in Indonesië het verschil mogen maken met onze projectfinancieringen. Tenslotte […]

In memoriam: broeder Nico Simanjuntak

Geschrokken namen wij – vertraagd – kennis van het bericht dat onze contactpersoon bij de Budi Mulia stichting, broeder Nico Simanjuntak, reeds op 14 augustus 2021 op 66-jarige leeftijd plotseling is overleden. Als Stichting Panti Asuhan hebben wij jarenlang plezierig contact gehad met broeder Nico. Hoewel het Indonesisch zijn moedertaal was, hielp het enorm dat […]

Eerste bestuursvergadering op 1 februari 2022

Afgelopen dinsdagavond heeft het bestuur weer voor het eerst dit jaar vergaderd. Gelukkig kon dat fysiek, op 1,5 meter afstand van elkaar. Op de agenda stonden een aantal projectaanvragen, maar ook het 45-jarig bestaan van onze stichting en hoe wij daar dit jaar ruchtbaarheid aan willen gaan geven. Het was goed om elkaar weer fysiek […]

Nieuwsbrief december 2021

Corona is nog steeds niet achter de rug. Landen als Indonesië zijn naast een gezondheidscrisis ook in een economische crisis gestort. Wij hebben geprobeerd om dit jaar een mix te laten zijn van projecten, maar – vanwege een meer dan gulle donatie – ook van corona hulp aan de kleine instellingen die erg afhankelijk zijn […]

Gezellig druk sponsordiner in Bussum

Voor het eerste sinds 2019 vond afgelopen zondag 10 oktober weer een gezellig druk sponsordiner in Bussum plaats. De insteek voor 2021 was/is om in Bussum bestaande donateurs en bekenden van de Stichting te verwelkomen en op 17 oktober in Soest belangstellenden voor het eerst te laten kennismaken van onze Stichting. Door een andere tafelindeling […]

Sponsordiners van 10 en 17 oktober bijna vol!

Het liep storm in de afgelopen weken qua aanmeldingen. Voor zowel het diner dat op 10 oktober in Bussum alsook het diner dat op 17 oktober in Soest zal worden gehouden. Met inmiddels 49 aanmeldingen voor Bussum en 44 aanmeldingen voor Soest zitten we bijna aan de beschikbare capaciteit van de restaurant in Bussum c.q. […]

Meld u aan voor het sponsordiner op 10 oktober of op 17 oktober aanstaande!

Wij zijn blij om weer een sponsordiner met onze donateurs en andere belangstellenden te mogen organiseren! Door corona en de corona-maatregelen ziet het sponsordiner er wel iets anders uit dan dat u van ons gewend was. Gegeven de afgenomen bezettingscapaciteit bij restaurants, organiseren wij een tweetal sponsordiners om eenzelfde aantal geïnteresseerden te kunnen ontvangen. Wij […]