Archive | Geen categorie RSS feed for this section

Nieuwsbrief juli 2019

Het is al weer een paar weken zomer en dat betekent dat de juli uitgave van onze Nieuwsbrief weer op de (spreekwoordelijke) mat ligt. In deze Nieuwsbrief kijken wij terug op het afgelopen halve jaar, de nieuwe en bestaande projecten die zijn gestart, stellen wij het nieuwste bestuurslid Petra van der Heijden aan u voor […]

Broeder Nico Dister opgezocht in Nijmegen

In de afgelopen maanden heeft het bestuur van de Stichting Panti Asuhan intensief contact gehad met broeder Nico die voor een langere periode in een prachtig klooster in Nijmegen verblijft. Op 11 april jl. bezocht onze secretaris-penningmeester hem in Nijmegen om niet alleen bij te praten over het goede werk dat broeder Nico (ook op […]

Nieuwsbrief december 2018

In de drukke maand december heeft het bestuur met elkaar teruggekeken naar het jaar 2018. Het was een bewogen jaar met ups en downs. Daar staan wij in de Nieuwsbrief van december 2018 ook bij stil. Na het voorwoord van de voorzitter, wordt in de Nieuwsbrief ingegaan op onder andere de lopende en net opgestarte projecten voor […]

Succesvol en gezellig weerzien in Bussum

Ook dit jaar werd weer een jaarlijks sponsordiner in Bussum gehouden. Met meer dan 75 deelnemers een meer dan vol restaurant. Onder het genot van een drankje en achtergrondmuziek, verzorgd door de band “Family”, liep het restaurant vanaf 16.30 uur vol. Bij de opening werd door de voorzitter Roland Kepel niet alleen stilgestaan bij het initiatief […]

Sponsordiner 14 oktober uitverkocht!

Met ruim 70 deelnemers aan het sponsordiner op 14 oktober aanstaande in Bussum zijn er helaas geen plaatsen meer beschikbaar. Vanaf het moment van uitbrengen van onze nieuwsbrief in juli, waarin het sponsordiner was aangekondigd, regende het tijdens deze warme zomer aanmeldingen. Wij zijn blij met het aantal aanmeldingen, waarvan de helft voor het eerst in […]

Inschrijving voor jaarlijkse sponsordiner op 14 oktober mogelijk!

Zoals in onze nieuwsbrief van juli reeds is aangekondigd, organiseren wij traditioneel gezien weer een sponsordiner. Het sponsordiner zal plaatsvinden op zondag 14 oktober in Bussum. Tijdens het diner zal door ons weer een korte toelichting op onze Stichting worden gegeven, is er natuurlijk entertainment voor onze gasten en zal veelvuldig worden bijgepraat over allerhande zaken. De […]

NIeuwsbrief juli 2018

In juni heeft het bestuur gewerkt aan de totstandkoming van de Nieuwsbrief van juli 2018. Deze start met een voorwoord van onze voorzitter, staat weer vol met informatie over lopende projecten en andere nieuwtjes en berichten. Als het goed is, is deze inmiddels bij u bezorgd: per post of via e-mail. De Nieuwsbrief van juli […]

Ontmoeting broeder Nico Simanjuntak in Utrecht

Tijdens een kort verblijf van broeder Nico Simanjuntak in Nederland, zagen wij de kans om hem op donderdag 26 april toch nog even te ontmoeten om bij te praten over de stand van zaken in de kindertehuizen Kefamenanu en Karuna. Vorig jaar hebben wij nog het onderwijs voor de meer dan 80 kinderen die intern […]

Resultaat Vastenactie 2018 bekend!

In de afgelopen Vastenperiode heeft de Stichting Panti Asuhan op uitnodiging van de parochie Amstelland diverse toelichtingen gegeven op haar werk in Indonesië. Onder de naam Missie en Ontwikkelingswerk Amstelland (MOWA) spant een groep vrijwilligers zich in om projecten ten behoeve van missie en ontwikkeling in het buitenland op te zetten. Voor de Vastenactie 2018 was de Stichting Panti […]

Jaarvergadering op 21 maart 2018

Agenda jaarvergadering van 21 maart 2018 Op 21 maart 2018 komt het bestuur van de Stichting Panti Asuhan bij elkaar. Met dank aan het administratiekantoor en controller is de jaarrekening binnen drie maanden gereed. Deze bijeenkomst staat dan ook in het teken van de jaarrekening 2017 en de vaststelling ervan, maar ook de beoordeling van een aantal projectvoorstellen, het […]