Onderwijsprogramma via Kampus Diakoneia Modern – 2016/2017

Project alternatief onderwijsprogramma

Locatie: Jakarta 

Contactpersoon Indonesië: de heer Sotar Sinaga (directeur Kampus Diakoneia Modern)
Contactpersoon Stichting Panti Asuhan: mevrouw I. Seelen (bestuurslid)
E-mail: secretariaat@panti-asuhan.nl

Toelichting

Kampus Diakoneia Modern (KDM) is een not-for-profit organisatie die zich meer dan 44 jaar inzet om straatkinderen in Jakarta en haar directe omgeving te helpen. Niet alleen zet KDM zich in om de rechten van deze kinderen te verdedigen, ook voorziet KDM in dagelijkse behoeften als onderwijs en het creëren van een veilige leefomgeving, zodat deze kinderen kunnen groeien en zichzelf kunnen ontwikkelen. Door de jaren heen heeft KDM meer dan 300 kinderen die op straat leven en werken geholpen aan een betere toekomst door hen te begeleiden en vooral door hen onderwijs te laten genieten.

De Stichting Panti Asuhan is via haar eigen netwerk in contact gekomen met Sotar Sinaga, de directeur van KDM, en gecharmeerd geraakt van haar activiteiten op het onderwijsvlak. Het onderwijsprogramma dat KDM voert, is opgedeeld in vijf activiteitenmodules:

  1. Basislessen
  2. Kunst en sport
  3. Inhoudelijke vaardigheden
  4. Karakter building en sociale vaardigheden
  5. Certificering en nationaal examen (soort Cito-toets)

De activiteitenmodules zijn specifiek gemaakt op de verschillende leeftijden van kinderen en op het niveau dat een individueel kind aankan. Het onderwijsprogramma van KDM heeft als doel kinderen kennis en vaardigheden te laten opdoen, hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid te vergroting en hun grondhouding intrinsiek te verstevigen, zodat zij klaar zijn voor een goede toekomst in de hedendaagse Indonesische maatschappij.

Voor 2017 heeft KDM als doel gesteld om in totaal 550 kinderen op te leiden. Per activiteitenmodule hanteren zij een volgende uitsplitsing van hun doelstellingen:

  1. 100 kinderen die de module “Basislessen” volgen
  2. 400 kinderen die de module “Kunst en sport” volgen
  3. 100 kinderen die de module “Inhoudelijke vaardigheden” volgen
  4. 80 kinderen die de module “Karakter building en sociale vaardigheden” volgen
  5. 20 kinderen die de module “Certificering en nationaal examen” volgen

Aan de hand van een uitgesplitste begroting, heeft KDM aan de Stichting Panti Asuhan een bedrag van IDR 224.900.000 gevraagd. Dit komt neer op een bedrag van circa €15.000,-. Het bestuur van de Stichting Panti Asuhan heeft besloten om dit bedrag in twee delen over te maken aangezien KDM een nieuwe partij is waar een relatie mee wordt aangegaan. Het eerste deel van €7.500,- is deze maand (december 2016) overgemaakt, zodat een aanvang door KDM kan worden gemaakt met de intake van kinderen voor de module “Basislessen”. Het tweede deel zal medio maart 2017 worden overgemaakt.

Hieronder treft u de uitgesplitste begroting aan:

Project Totaal benodigde budget Bijdragen
Stichting Panti Asuhan Andere sponsoren
1. Basislessen IDR 60.000.000 IDR 60.000.000
2. Kunst en sport IDR 321.600.000 IDR 321.600.000
3. Inhoudelijke vaardigheden IDR 115.800.000 IDR 115.800.000
4. Karakter building en sociale vaardigheden IDR 124.900.000 IDR 124.900.000
5. Certificering en nationaal examen (soort Cito-toets) IDR 40.000.000 IDR 40.000.000
IDR 662.300.000 IDR 224.900.000 IDR 437.400.000

classroom1 img_3754

img_3780 learning

Op maandag 27 maart 2017 ontvingen wij een leuke update van de directeur van KDM, Sotar Sinaga. In totaal wonen er 70 kinderen bij KDM en komen er wekelijks 30 kinderen van buiten KDM om onderwijs te genieten van maandag tot en met vrijdag. Daarnaast bereikt KDM nog eens 370 kinderen via regulier Futsal training in 14 wijken buiten KDM in Jakarta.
Op 1 en 2 april 2017 organiseert KDM een 48 uur initiatief Jambore Futsal Anak (JFA 2017) op verschillende plekken in Jakarta. Dit evenement heeft als doel de rechten van kinderen en de veiligheid van kinderen via sport onder de aandacht te brengen. Aan dit initiatief nemen 256 kinderen deel.  Naast een voetbal competitie bestaat het programma voor deze dagen uit een conferentie, diverse optredens van kinderen en inspirerende toespraken van professionals. Een en ander is te volgen via de facebook pagina van KDM https://www.facebook.com/KDM.or.id/?fref=ts.
In het voorjaar van 2017 is het tweede deel van de financiering van het onderwijsprogramma van KDM door de Stichting Panti Asuhan overgemaakt. Directeur Sotar Sinaga van KDM houdt ons periodiek op de hoogte van de voortgang van hun activiteiten.