Voltooiing bouw jongensinternaat – 2015/2016

Project voltooiing bouw jongensinternaat

Locatie jongensinternaat: Papua 

Contactpersoon Indonesië: de heer br. Nico Dister
Contactpersoon Stichting Panti Asuhan: de heer R. Kepel (voorzitter)
E-mail: secretariaat@panti-asuhan.nl

Toelichting

Om de bouw van het internaat, waarin reeds een zestigtal kinderen wonen, af te ronden, zijn additioneel financiële middelen nodig om deze te kunnen afronden. De werkzaamheden die daarmee gefinancierd worden betreffen het pleisteren van muren en plafond en het betegelen van de vloer. Uiteraard voorziet het project ook in de loonkosten.

Op basis van de bouwtekeningen, foto’s van de huidige situatie en de begroting voor ieder van de uit te voeren werkzaamheden, heeft het bestuur in mei 2016 besloten tot een volledige financiering ad. €17.000,- van dit project.

IMG00092-20160525-0909 IMG00093-20160525-0912

foto-2a

Inmiddels vordert de bouw en vernieuwing van het jongensinternaat gestaag. In september 2016 ontvingen wij de onderstaande foto’s.

voortgang-1 voortgang-1a voortgang-1b

Recent (eind november) hebben wij de volgende foto’s over de voortgang van de bouw ontvangen.

IMG00097-20160525-0931 foto-2b

Uiteraard houden wij u samen met br. Nico Dister op de hoogte over de voortgang van dit project!