Missie en visie

Missie

Vanuit onze gezamenlijke normen en waarden helpen wij (wees)kinderen uit Indonesië aan een goede toekomst door een financiële bijdrage te leveren.

Visie

Door middel van periodieke donaties biedt de Stichting Panti Asuhan (wees)kinderen in kindertehuizen hulp voor dagelijkse zaken, zoals levensonderhoud en scholing. Daarnaast ondersteunt de Stichting incidentele projecten voor (wees)kinderen in kindertehuizen en projecten voor andere kinderen in Indonesië, zoals het aanschaffen van ICT-middelen (laptops) of renovatie van sanitair.

Doelstellingen

Het doel van Stichting Panti Asuhan is het in de ruimste zin van het woord verlenen van financiële steun aan:

  • Kinderen in het algemeen in Indonesië
  • Kinderen in de kindertehuizen in het bijzonder van Perhimpunan Vincentius in Indonesië

Deze (incidentele) financiële steun heeft ten doel een duurzame bijdrage te leveren aan de toekomst van deze kinderen.

Strategie

Als Stichting Panti Asuhan dragen wij graag bij in de exploitatie van de kindertehuizen Vincentius, maar ook in de realisatie van projecten van Vincentiushuizen en andere instellingen in Indonesië die vallen onder de bovengenoemde missie, visie en doelstellingen van de Stichting.

Teneinde het aantal eenmalige donaties te vergroten en meer vaste donateurs te werven, heeft het bestuur van de Stichting Panti Asuhan in 2012 besloten om als ‘dagelijks bestuur’, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, periodiek met elkaar te overleggen over activiteiten en acties op korte termijn. Het ‘algemeen bestuur’ (alle bestuursleden van de stichting) komt minimaal twee maal per jaar bij elkaar om de grote lijn van de Stichting Panti Asuhan te bepalen en te bewaken.

Om de gestelde doelen te bereiken zijn verschillende hulpmiddelen vernieuwd, bijvoorbeeld deze actuele website, een flyer (zie Stichting Panti Asuhan), digitale beschikbaarheid van de bekende nieuwsbrief en een presentatie over de Stichting Panti Asuhan voor extern gebruik.

Zie ook het afschrift statuten Stichting Panti Asuhan.