Helpen

Door deze website en eventuele andere informatiemiddelen bent u deelgenoot gemaakt van de zorgen van Vincentius voor de kinderen in Jakarta. Vele kinderen krijgen er hun (te)huis. U kunt veel voor hen betekenen. Dat kan op verschillende manieren:

  1. Periodieke giften (deze giften kunnen fiscaal aftrekbaar zijn)
  2. Eenmalige giften

Wilt u op een andere wijze informatie verkrijgen, dan kunt u uiteraard contact leggen met het secretariaat via secretariaat@panti-asuhan.nl of per post:

Secretariaat Stichting Panti Asuhan
p/a L. Konings
Koninginnenlaan 14
3433 CT  NIEUWEGEIN

KvK-nummer: 41197565 (Amsterdam)

ABN AMRO: NL41ABNA0467312745 ten name van Stichting Panti Asuhan