Over ons

Goede vrienden van Vincentius Jakarta en andere instellingen

Financiële adoptie van kinderen in de ontwikkelingslanden staat al jaren sterk in de belangstelling. Nederland loopt hierin niet achter bij andere westerse landen. In ons land houden verschillende organisaties zich er mee bezig. Eén van die organisaties staat bekend onder de naam Stichting Panti Asuhan.

Panti Asuhan is in Indonesië een verzamelnaam voor allerlei “verzorgingstehuizen” zoals dat letterlijk vertaald heet. Onze stichting richt zich, naast de ondersteuning van vier tehuizen van de Perhimpunan Vincentius Jakarta (samen goed voor 700 kinderen), ook op de realisatie van projecten van andere instellingen in Indonesië die zich richten op het helpen van (wees)kinderen in tehuizen in Indonesië.