Schoolbus Vincentius Puteri – 2013

Project Vincentius huis Jakarta

Locatie meisjeshuis: Panti Asuhan Vincentius Puteri Jakarta-Centrum

Door: Stichting Panti Asuhan
Contactpersoon Stichting Panti Asuhan: de heer Dick Marjot (secretaris)
E-mail: secretariaat@panti-asuhan.nl

Project: schoolbus voor Vincentius Puteri

Kinderen uit Vincentius Puteri die buiten het complex naar school gaan (SMA, SMK en HBO-scholen) worden, vanwege de veiligheid van henzelf, gebracht en gehaald met een eigen schoolbus. De busconditie was in 2011 uitermate slecht, waardoor naar vervanging moest worden omgezien. Het huis Vincentius Puteri had zelf al 1/3 van de koopsom kunnen reserveren en deed een beroep op de Stichting Panti Asuhan voor het resterende bedrag van Rp 200 miljoen oftewel € 13.200,-.

In 2011 kon de Stichting Panti Asuhan uit legaten een bedrag van € 13.200,- voor de aanschaf van een nieuwe schoolbus co-financieren. Er is daarop door Vincentius Puteri een nieuwe bus gekocht met een capaciteit voor circa 40 personen. Tijdens een bezoek van de secretaris, de heer Dick Marjot, in 2012 aan Jakarta, is met eigen ogen geconstateerd dat deze nieuwe schoolbus er ook daadwerkelijk is gekomen. Met deze bus worden thans meer dan 30 meisjes van circa 15 jaar iedere dag van Vincentius Puteri naar school en vice versa gebracht. Voor meer informatie over dit project, mail naar secretariaat@panti-asuhan.nl.

Schoolbus 1