Schoollokalen op Papua – 2013

Project Onderwijslokalen op Papua

Locatie onderwijslokalen: Papua 

Door: de heer pater Nico Dister ofm
Contactpersoon Stichting Panti Asuhan: de heer D. Marjot (secretaris)
E-mail: secretariaat@panti-asuhan.nl

Toelichting

Door de goede contacten, sinds 1996, van de Stichting Panti Asuhan met pater Nico Dister ofm, heeft in 2013 een fysieke ontmoeting in Nederland plaatsgevonden. Pater Nico, die destijds naast universitaire theologische educatie van Indonesiërs in Jakarta en Jayapura, van gerichte zorg aan de Papua bevolking deels zijn levenswerk heeft gemaakt, schetste ons een beeld van de onderwijssituatie op veel plaatsen in Papua.OLYMPUS DIGITAL CAMERA

De laatste jaren werd het velen steeds duidelijker hoe belabberd de onderwijssituatie er op veel plaatsen in Papua voor staat. Door omkoping worden diploma’s gekocht en door corruptie gaat het loon voor docenten in de zakken van ambtenaren. Dit was de reden voor pater Nico en zijn Stichting Karahiman Papua om in januari 2012 te besluiten om zelf een middelbare school op te richten. Het Antonius College is snel een feit en wordt gelijk erkend door de regeling. De school, bestaande uit 2 semi-permanente lokalen, moet verder uitbouwen naar 4 permanente lokalen.

Naast de eigen gespaarde middelen en co-financiering, heeft pater Nico tijdens zijn bezoek aan Nederland in 2013 de Stichting Panti Asuhan gevraagd het laatste ‘gat’ in de begroting, ad € 10.000,-, te dichten. Op basis van het doordachte plan en presentatie van pater Nico is het bestuur met enthousiasme en unaniem met deze steun akkoord gegaan. Het bedrag is inmiddels overgemaakt. Uiteraard blijven wij pater Nico en de voortgang van dit project volgen. Voor meer informatie over dit project, mail naar secretariaat@panti-asuhan.nl of klik lees verder de nadere informatie van Pater Nico Dister.

Team Nico Dister_school      OLYMPUS DIGITAL CAMERA