Projecten

Inleiding

De Stichting Panti Asuhan draagt bij aan de totstandkoming van verschillende projecten. Alvorens een financiële bijdrage toe te zeggen, vraagt zij altijd om een (schriftelijke) onderbouwing aan de aandrager(s) van desbetreffend project. Het bestuur van de Stichting Panti Asuhan toetst op basis van deze onderbouwing of het project aansluit op de doelstellingen van de Stichting. Indien dat het geval is, zal worden overgegaan tot financiële ondersteuning.

Criteria voor financiering van projecten

Financieringsverzoeken voor projecten dienen tenminste aan de volgende criteria te voldoen:

  • Het project komt ten goede van kinderen in het algemeen in Indonesië of kinderen in de kindertehuizen, in het bijzonder die van Perhimpunan Vincentius in Jakarta (Indonesië).
  • Het project wordt rechtstreeks gefinancierd door de Stichting Panti Asuhan en verloopt niet via een ’tussenpersoon’ in Nederland of een soortgelijke (Nederlandse) stichting.
  • Het project heeft een incidenteel karakter en kent een ‘start’ en een ‘afronding’. Bijvoorbeeld het aanschaffen van ICT-middelen (laptops) of renovatie van sanitair.