Nieuwe keuken Glorieux Kefamenanu – 2016/2017

Project Nieuwe keuken kindertehuis Glorieux Kefamenanu

Locatie kindertehuis: Kefamenanu op Timor (Indonesië)

Contactpersonen Indonesië: de heer br. Nico Simanjuntak en de heer br. Guido van de Broeders Budi Mulia
Contactpersoon Stichting Panti Asuhan: de heer Laudy Konings (secretaris)
E-mail: secretariaat@panti-asuhan.nl

Toelichting

De gesprekken met br. Nico Simanjuntak en br. Guido van de Broeders van Budi Mulia werpen haar vruchten af. Het bestuur heeft een aantal aanvragen ontvangen van Budi Mulia, waaronder die van de renovatie van de keuken van het kindertehuis in Glorieux Kefamenanu, het tehuis dat onder verantwoordelijkheid van br. Guido valt, op Timor. Op dit moment wordt in een half open gebouw en vooral ook in de buitenlucht gekookt voor de kinderen van het tehuis. Onderstaande foto’s tonen – voor Westerse begrippen – een rommelige en ongewenste situatie in het kader van hygiëne. De aanvraag betreft een investering in niet alleen keukengerei en -apparatuur, maar ook het opknappen van de ruimte.

Het bestuur heeft – op basis van een uitgebreide aanvraag ondersteund met foto’s – in juli 2016 besloten tot financiering van dit project voor een bedrag van in eerste instantie €2.500,-. Op basis van eerste resultaten door middel van foto’s die de actuele situatie weergeven, zal het bestuur overwegen verdere investeringen te plegen in deze voorzieningen in het kindertehuis in Glorieux Kefamenanu op Timor.

Klik op onderstaande links voor foto’s van de actuele situatie per juli 2016:

Op 12 september 2016 heeft het bestuur br. Nico Simanjuntak in Nederland ontmoet. Tijdens dat bezoek heeft br. Nico een toelichting gegeven op zijn bijzondere positie als procurator voor een drietal kindertehuizen die onder Bina Mandiri Glorieux vallen. IMG_6972Dieper zijn wij ingegaan op de financiële posities van kindertehuis Karuna Solo en Glorieux Kefamenanu, beiden op een grote afstand van Jakarta gelegen in gebieden waar het lastig is sponsoren en financiers te vinden voor enerzijds het voeren van de reguliere bedrijfsvoering van het kindertehuis en anderzijds het uitvoeren van projecten. In dat kader waren de jaarlijkse bijdragen ad. 5.000 EUR per kindertehuis in 2013, 2014 en 2015 welkom op de totale exploitatie van 30.000 EUR per kindertehuis (zowel Karuna Solo alsook Glorieux Kefamenanu).

Naast bovengenoemd project voor een nieuwe keukeninventaris (zie hieronder de foto’s), heeft het bestuur op 13 september 2016 besloten tot financiële ondersteuning in de reguliere exploitatie voor beide kindertehuizen ad 5.000 EUR per tehuis. Daarbij is aangegeven dat vanaf 2017 de Stichting Panti Asuhan graag via projecten Bina Mandiri Glorieux wil gaan ondersteunen in plaats van bijdragen in de algemene exploitatie.

foto-15 foto-13

foto-12 foto-5

foto-2 foto-4

foto-3  foto-18

foto-14

Hieronder foto’s van de verbouwde (en afgesloten) nieuwe keuken. Klaar om in bedrijf te nemen!