Agenda vergadering van 24 juni 2015

Op 24 juni 2015 komt het voltallige bestuur – in nieuwe samenstelling – van de Stichting Panti Asuhan bij elkaar. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening
 2. Notulen vergadering 22 april 2015 (bijgesloten)
 3. Financiële zaken:
  • Stand van zaken saldi van onze rekeningen
  • Verantwoording naar overheid en ANBI op de website
  • Nota van Eye Media Television
 4. Bestuursaangelegenheden:
  • Bestuursaanpassingen bij de KvK
  • Oprichting commissie van verdiensten en advies
  • Foto voor op de website
 5. Website Stichting Panti Asuhan:
  • Koppeling met Ideal en/of PayPal voor donaties
  • Uploaden foto’s
  • Plaatsen bericht op website inzake sponsordinner
 6. Projecten
  • Advertorial RTL 4/5 Lifstylexperience
  • Vincentius Jakarta (o.a. ziektekostenverzekering)
  • Karuna Solo
  • Kefamananu Sentani Papua
  • Kefamananu, West Timor
  • St. Sinar Pelangi Jatibening
  • RKWO
 7. Contacten met en informatie uit Indonesië
 8. Nieuwsbrief juli 2015, jaargang 40, nummer 89:
  • Introductie Daniëlle Walraven
  • Verslag bezoek Dick Marjot aan Jakarta (maart 2015)
  • Financieel jaarverslag 2014 (zie website)
  • Update adressenlijsten
 9. Post (inkomend en uitgaand)
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
Reacties zijn gesloten