Agenda jaarvergadering van 22 april 2015

Op 22 april 2015 komt het voltallige bestuur van de Stichting Panti Asuhan bij elkaar. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening
 2. Notulen vergadering 26 januari 2015 (bijgesloten)
 3. Post (inkomend en uitgaand)
 4.  Financiële zaken:
  • Verslag kascontrole commissie
  • Financieel jaarverslag 2014
 5. Bestuursaangelegenheden:
  • Aftreden Atanka Mensink
  • Erelidmaatschap Jan Divendal
  • Kandidatuurstelling Danielle Walraven.
 6. Verslag bezoek Dick aan Vincentius Jakarta:
  • Powerpointpresentatie PVJ
  • Verslag van overleg met PVJ
  • Verslag van team Vincentius Puter
 7. Website st. Panti Asuhan (publiciteit, foto’s, tekstproducties en reacties lezers)
 8. Projecten in, contacten met en informatie uit Indonesië:
  • Vincentius Jakarta (o.a. ziektekostenverzekering)
  • Karuna Solo
  • Kefamananu Sentani Papua
  • Kefamananu, West Timor
  • St. Sinar Pelangi Jatibening
  • RKWO
 9. Nieuwsbrief juli 2015.
 10. Rondvraag
 11. Sluiting
Reacties zijn gesloten