Nieuwsbrief juli 2022

Later dan dat u van ons gewend bent, is afgelopen week Nieuwsbrief juli 2022 per post en digitaal aan onze vrienden en belangstellenden van de Stichting Panti Asuhan gestuurd. Deze brief gaat in op het afgelopen jaar waarin wij weer voor vele kinderen in kindertehuizen in Indonesië het verschil mogen maken met onze projectfinancieringen.

Tenslotte hopen wij dit najaar op 9 oktober tijdens ons welbekende sponsordiner te mogen begroeten. Uiteraard onder voorbehoud van de op dat moment geldende coronaregels (mocht het virus weer oplaaien).

Anders dan u gewend bent, vindt dit sponsordiner plaats in Soest bij restaurant Sempoerna. De kosten zijn 35 euro per persoon, waarbij 15 euro ten goede komt van onze Stichting Panti Asuhan. U kunt zich nu aanmelden bij het secretariaat (secretariaat@panti-asuhan.nl). Uw aanmelding is pas definitief als u het (totaal)bedrag heeft overgemaakt op onze rekening.

Reacties zijn gesloten