Naheffing portokosten. Excuus!

Bij thuiskomst na de zomervakantie lagen er op het adres van de secretaris-penningmeester twee keurige stapels briefkaarten van PostNL met de melding dat er per verstuurde nieuwsbrief in juli één postzegel te weinig op de enveloppe was geplakt. Dit resulteerde in bijna 300 verzoeken van PostNL om alsnog deze ene postzegel bij te plakken en vervolgens ook nog 3 postzegels extra voor de administratiekosten die PostNL hierdoor moet maken. Al met al een zure en vooral dure vergissing van het bestuur. Een verzoek om respijt en vrijstelling van deze naheffing, was tevergeefs.

Onze oprechte excuses aan alle donateurs die in juli een nieuwsbrief hebben ontvangen met daaraan gehecht een kaartje omtrent de extra portokosten. Voor degenen die deze kosten zelf hebben vergoed: onze dank daarvoor. De overige kosten hebben wij bij PostNL voldaan.

De verhoging van de portokosten voor het verzenden van onze nieuwsbrieven (van 1 naar 2 postzegels), heeft het bestuur doen besluiten om vanaf 2023 terug te gaan naar 1 nieuwsbrief per jaar. Dit om niet zozeer de drukkosten, maar vooral om op de portokosten te bezuinigen. Wij hopen op begrip van onze donateurs voor deze beslissing.

Wel zal de website vaker worden bijgewerkt om u zodoende toch te kunnen voorzien in laatste berichten en projecten die worden gefinancierd en opgepakt met de gelden die u doneert!

Reacties zijn gesloten