Nieuwsbrief december 2022

Het jaar 2022 is al weer bijna voorbij, waarbij het lijkt – in ieder geval in de Westerse samenlevingen – alsof corona op zijn retour lijkt, maar zorgt de oorlog in Oekraïne voor een volgende forse tegenslag. Dit maal op economisch gebied. Wereldwijd heeft dit grote en kleine effecten. De Indonesiërs blijven er gelukkig nuchter onder, maar merken dat het dagelijks levensonderhoud almaar duurder wordt.

Terugkijkend naar de verschillende instellingen die wij het afgelopen jaar hebben geholpen met uw donaties, kunnen we tevreden zijn. Wel merken wij dat via informatie die ons bereikt over sommige instellingen, bijvoorbeeld via donateurs die voor vakantie in Indonesië zijn en bij een aantal instellingen namens ons langsgaan, de situatie ter plekke anders is dan wij tot dan toe dachten. Dit heeft ervoor gezorgd dat wij het afgelopen jaar hebben getemporiseerd in onze uitgaven aan projecten en initiatieven. Wij hopen dat in 2023 weer in te halen door de banden aan te halen met de bij ons vertrouwde Indonesische contacten en hen te vragen om nog meer als ogen en oren te fungeren voor het bestuur in Nederland dan wat zij al voor ons deden.

Tot slot nog een groot ‘dank u wel’. Zonder uw niet aflatende financiële steun zouden wij niet bestaan en zouden wij niet al die kinderen kunnen helpen aan een betere toekomst. Uw betrokkenheid bij onze stichting doet ons goed.

Voor nu wensen wij u veel leesplezier, fijne dagen en vooral een gezond 2023 toe, voor u en uw dierbaren!

Klik hier voor de Nieuwsbrief december 2022.

 

Reacties zijn gesloten