Ontmoeting ambassadeur H.E. Mayerfas

Op donderdag 19 januari heeft op uitnodiging van Zijne Excellentie, de ambassadeur van Indonesië, de heer H.E. Mayerfas, een delegatie van het bestuur en de beschermheer een bezoek gebracht aan de Indonesische ambassade. Naar aanleiding van contacten met mevrouw Jacklyn Brugge, hebben voorzitter Roland Kepel en secretaris-penningmeester Laudy Konings, een presentatie gegeven over de Stichting Panti Asuhan en de verschillende projecten die bij kindertehuizen in Indonesië worden gefinancierd. Bij de presentatie was ook mevrouw Puji Lestari, Counselor van afdeling Information, Socio & Cultural Affairs aanwezig.

Onze beschermheer en burgemeester van gemeente De Ronde Venen, Maarten Divendal, vertelde over de geschiedenis van de Stichting Panti Asuhan, zijn familie en daarmee de bijzondere relatie die hij heeft met Indonesië.

De ambassadeur was erg enthousiast over ons werk en dankte niet alleen het bestuur van de Stichting maar met name de vele donateurs in Nederland die dit alles mogelijk maken in Indonesië. “De extra hulp op veel verschillende plekken in Indonesië kan kinderen een mooie toekomst bieden.”, aldus de ambassadeur H.E. Mayerfas. Ook deelde hij met ons zijn visie op het duurzaam helpen van kinderen in Indonesië waarbij volgens hem de sleutel ligt bij goed onderwijs. Zelf helpt de ambassadeur, op persoonlijke titel, bijna meer dan 100 kinderen in Jakarta in de schoolgaande leeftijd bij het doorlopen van de middelbare school.

Binnenkort volgt meer informatie over wat allemaal inhoudelijk is besproken met de ambassadeur en zijn staf. Houdt onze website hierover in de gaten!

Vlnr: mevrouw Puji Lestari, Roland Kepel (voorzitter), burgemeester Maarten Divendal (beschermheer), ambassadeur H.E. Mayerfas, Laudy Konings (secretaris-penningmeester).

 

Reacties zijn gesloten