Jaarvergadering op 21 maart 2018

Agenda jaarvergadering van 21 maart 2018

Op 21 maart 2018 komt het bestuur van de Stichting Panti Asuhan bij elkaar. Met dank aan het administratiekantoor en controller is de jaarrekening binnen drie maanden gereed. Deze bijeenkomst staat dan ook in het teken van de jaarrekening 2017 en de vaststelling ervan, maar ook de beoordeling van een aantal projectvoorstellen, het doornemen van bestaande/lopende projecten en de organisatie van een diner om nieuwe sponsoren aan te trekken.

Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening en mededelingen
 2. Terugblik vergadering 15 oktober 2017
 3. Financiële zaken:
  • Jaarstukken 2017, inclusief vaststellen
  • Stand van zaken saldi van onze rekeningen
  • Opbrengsten MOWA/Vastenactie 2018 (stand van zaken)
 4. Projecten
  • Antonius-van-Padua College in Sentani (Jayapura, Papua) (bouw 2 klaslokalen)
  • Sinar Pelangi (operaties kinderen)
  • Dorkas Jakarta (nieuwe projectaanvraag)
  • Kampus Diakoneia Modern (nieuwe projectaanvraag omtrent onderwijs)
  • Foundation Underbridge Kids (nieuwe projectaanvraag omtrent onderwijs)
  • Twee projectaanvragen van Nico Simanjuntak voor onderwijs in Solo en Kefamenanu
  • Stand van zaken nog lopende projecten
 5. Diverse contacten
  • Diverse mailings/berichten uit Indonesië
 6. Sponsordiner op 10 juni 2018 te Bussum
  • Opstellen lijst van genodigden
  • Deelname bedrag
  • Draaiboek voor 10 juni
 7. Nieuwsbrief juni 2018, jaargang 43, nummer 94
  • Voorwoord van de voorzitter of ander bestuurslid
  • Terugblik op financiën 2017
  • MOWA/Vastenactie 2018 en de 2 geselecteerde projecten
  • Diner van 10 juni 2018 speciaal voor nieuwe sponsoren
  • Aankondiging jaarlijks diner voor bestaande sponsoren
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
Reacties zijn gesloten