Archief van auteur

Eerste bestuursvergadering op 1 februari 2022

Afgelopen dinsdagavond heeft het bestuur weer voor het eerst dit jaar vergaderd. Gelukkig kon dat fysiek, op 1,5 meter afstand van elkaar. Op de agenda stonden een aantal projectaanvragen, maar ook het 45-jarig bestaan van onze stichting en hoe wij daar dit jaar ruchtbaarheid aan willen gaan geven. Het was goed om elkaar weer fysiek […]

Nieuwsbrief december 2021

Corona is nog steeds niet achter de rug. Landen als Indonesië zijn naast een gezondheidscrisis ook in een economische crisis gestort. Wij hebben geprobeerd om dit jaar een mix te laten zijn van projecten, maar – vanwege een meer dan gulle donatie – ook van corona hulp aan de kleine instellingen die erg afhankelijk zijn […]

Gezellig druk sponsordiner in Bussum

Voor het eerste sinds 2019 vond afgelopen zondag 10 oktober weer een gezellig druk sponsordiner in Bussum plaats. De insteek voor 2021 was/is om in Bussum bestaande donateurs en bekenden van de Stichting te verwelkomen en op 17 oktober in Soest belangstellenden voor het eerst te laten kennismaken van onze Stichting. Door een andere tafelindeling […]

Sponsordiners van 10 en 17 oktober bijna vol!

Het liep storm in de afgelopen weken qua aanmeldingen. Voor zowel het diner dat op 10 oktober in Bussum alsook het diner dat op 17 oktober in Soest zal worden gehouden. Met inmiddels 49 aanmeldingen voor Bussum en 44 aanmeldingen voor Soest zitten we bijna aan de beschikbare capaciteit van de restaurant in Bussum c.q. […]

Meld u aan voor het sponsordiner op 10 oktober of op 17 oktober aanstaande!

Wij zijn blij om weer een sponsordiner met onze donateurs en andere belangstellenden te mogen organiseren! Door corona en de corona-maatregelen ziet het sponsordiner er wel iets anders uit dan dat u van ons gewend was. Gegeven de afgenomen bezettingscapaciteit bij restaurants, organiseren wij een tweetal sponsordiners om eenzelfde aantal geïnteresseerden te kunnen ontvangen. Wij […]

Nieuwsbrief juli 2021

De Nieuwsbrief juli 2021 is afgelopen week per post en digitaal aan onze vrienden en belangstellenden van de Stichting Panti Asuhan gestuurd. Deze brief gaat in op het afgelopen jaar dat voor ons allemaal erg bijzonder was vanwege COVID-19. De laatste berichten uit Indonesië voorspellen overigens weinig goeds: veel coronabesmettingen met de Delta-variant en traag […]

Eerste fysieke bestuursvergadering sinds 2020

Afgelopen maandagavond 28 juni heeft het bestuur weer voor het eerst fysiek vergaderd. Onder het genot van een heerlijke maaltijd, zelf bereid door bestuurslid Moira Kaltofen, zijn lopende en nieuwe zaken door het bestuur doorgelopen. Eveneens is het jaarverslag 2020 onder dankzegging vastgesteld. Het was weer bijzonder om elkaar na lange tijd weer fysiek te […]

Nieuwsbrief december 2020

Het jaar 2020 zullen wij nooit meer vergeten. Het jaar dat ons wereldwijd (bijna) volledig in de greep heeft vanwege corona. Indonesië wordt ook hard getroffen, zowel medisch bezien alsook economisch. Dit heeft voor een ander verloop van financiering van projecten vanuit de Stichting gezorgd en lag vooral de focus om kindertehuizen financieel te laten […]

Helaas geen sponsordiner

In de afgelopen jaren konden wij voor ons sponsordiner terecht bij Candi Borobudur van restauranthouder Lendy Trinanda. Helaas hebben wij dit jaarlijks in oktober terugkerende diner vanwege de corona moeten afzeggen. Tijdens onze meest recente bestuursvergadering vroegen wij ons af hoe het Lendy en zijn collega’s vergaat in deze lastige periode voor onder andere de […]

Nieuwsbrief juli 2020

De Nieuwsbrief van juli 2020 is vandaag digitaal uitgegaan en per post bezorgd! Mooi ‘leesvoer’ voor de zomer die al in volle hevigheid begonnen! Door het coronavirus ofwel COVID-19 moeten wij op onze hoede zijn bij alles wat wij doen, op 1,5 meter afstand van elkaar. Enkelen onder ons hebben direct te maken gehad met […]