Agenda vergadering 7 november 2016

Agenda bestuursvergadering van 7 november 2016

Op 7 november 2016 komt het bestuur van de Stichting Panti Asuhan bij elkaar. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening en mededelingen
 2. Terugblik en evaluatie sponsordiners op 9 en 16 oktober
 3. Bestuursaangelegenheden
 4. Projecten (voortgang en nieuwe projecten)
 5. Financiële zaken:
  • Stand van zaken saldi van onze rekeningen
  • Totaal overgemaakt aan projecten/Indonesië (per 6 november 2016)
 6. Stichting Panti Asuhan viert in maart 2017 haar 40 jarig jubileum
 7. Nieuwsbrief december 2016, jaargang 41, nummer 92
 8. Wat verder ter tafel komt
 9. Sluiting
Reacties zijn gesloten