(Anonieme) adoptie op afstand wordt gift voor alle kinderen

Naar aanleiding van vragen van diverse donateurs die een kind op afstand hebben geadopteerd (op naam dan wel anoniem) en daarmee aan de Stichting een maandelijkse bijdrage overmaken, communiceert het bestuur sinds april van dit jaar dat de Stichting Panti Asuhan dit niet meer doet. Weliswaar komt de gift wel degelijk ten goede van desbetreffend kindertehuis (doorgaans één van de Vincentius tehuizen in Jakarta), echter het bedrag wordt niet 1-op-1 door het kindertehuis besteed aan desbetreffend kind.

Waarom stopt het bestuur van de Stichting Panti Asuhan met adopteren van kinderen op afstand?

Zoals hierboven reeds geschetst is het niet mogelijk om in een kindertehuis 1 kind wel/extra te financieren en de andere kinderen in datzelfde kindertehuis niet. Daarnaast is het voor ons als bestuur lastig om op de hoogte te worden gehouden of desbetreffende kinderen nog steeds in het kindertehuis verblijven. Het bestuur is van mening dat het onverantwoord is om als Stichting Panti Asuhan te pretenderen dat giften van donateurs ook daadwerkelijk specifiek ten goede komen aan alleen desbetreffend kind.

Wat nu te doen?

Uiteraard is het mogelijk voor donateurs die destijds een kind op afstand hebben geadopteerd (op naam dan wel anoniem), de maandelijkse bijdrage(n) stop te zetten. Echter de giften die wij maandelijks ontvangen komen direct ten goede aan het gehele kindertehuis waar desbetreffend kind verblijft/verbleef, en daarmee aan alle kinderen in dat tehuis. De Stichting Panti Asuhan zal u daarom zeer erkentelijk zijn als uw maandelijkse donatie blijft bestaan, alleen met de kanttekening dat dit bedrag niet gekoppeld is aan één kind.

Wij hopen op uw begrip en staan u uiteraard te allen tijde te woord in geval van vragen of opmerkingen (via secretariaat@pant-asuhan.nl)

 

 

 

Reacties zijn gesloten