Twee succesvolle sponsordiners: 1.468,80 EUR

Op 9 en 16 oktober vonden een tweetal sponsordiners plaats. Inmiddels de tweede editie van dit initiatief. Met ruim 110 aanwezigen gedurende deze twee data, inclusief de Indonesische ambassadeur van Nederland, de heer Gusti Agung Wesaka Puja, en zijn vrouw, maar ook onze beschermheer Maarten Divendal en zijn vrouw, waren wij te gast bij restaurant Candi Borobudur in Bussum.

img_7223  img_7225

Na de aftrap van het bestuur onder leiding van voorzitter Roland Kepel, heeft secretaris/penningmeester Laudy Konings de geschiedens en doelstelling van de Stichting Panti Asuhan toegelicht. Vervolgens is ook een aantal projecten aangehaald die op dit moment lopen.

img_7262   img_7232

Naast het bestuur van de Stichting Panti Asuhan, heeft ook de beschermheer burgemeester Maarten Divendal tijdens het diner op 9 oktober kort het woord genomen om de band tussen de familie Divendal en de Stichting Panti Asuhan weer te geven. Eveneens heeft de Indonesische ambassadeur op 9 oktober de aanwezigen kort toegesproken en de aloude banden tussen Indonesië en Nederland benadrukt. Hierbij gaf hij ons mee vooral naar voren te willen kijken, waarbij (charitatieve) initiatieven bijdragen aan een nog steviger relatie tussen Nederland en Indonesië.

nieuwe-foto-1   nieuwe-foto-3

Na en tijdens het diner waren er optredens door een zangkoor met pianist en een dansgroep.

nieuwe-foto-8

bestuur-per-1-oktober-2016   lemmers

De opbrengsten van dit sponsordiner bedroegen dit jaar 1.468,80 EUR en komen volledig ten goede aan Sinar Pelangi, een organisatie die medische hulp en operaties verzorgt en coördineert van kinderen met een fysieke handicap, zoals een open gehemelte of klompvoeten. Het bedrag is aangevuld vanuit reeds beschikbaar budget vanuit de Stichting Panti Asuhan tot een bedrag van 7.500,00 EUR.

Reacties zijn gesloten