Binnenkort gesprekken met kandidaten voor penningmeesterschap

Naar aanleiding van de vacature van penningmeester binnen het bestuur van onze Stichting Panti Asuhan, hebben zich inmiddels een aantal kandidaten aangemeld. Binnenkort maakt het bestuur kennis met deze kandidaten om vervolgens een besluit te kunnen nemen zodat het bestuur weer op volle kracht is. Wij houden u op de hoogte!

Zoals door ons aangegeven op de website en in de vacaturetekst, zal de penningmeester onderdeel uitmaken van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Stichting Panti Asuhan, samen met de secretaris en de voorzitter. De penningmeester ziet erop toe dat het vastgestelde financiële beleid wordt gevolgd.

Taken en verantwoordelijkheden:

 • Opstellen financieel jaarverslag na afloop van elk jaar ter goedkeuring van het DB en algemeen bestuur (AB).
 • Opstellen financieel jaarverslag ter publicatie op de website, conform ANBI vereisten.
 • DB en AB adviseren over het te voeren financieel beleid.
 • Contactpersoon van het administratiekantoor alwaar de boekhouding wordt uitgevoerd.
 • Bewaking van de financiën en dit periodiek terugkoppelen aan DB en AB.
 • Deelnemen aan vergaderingen van DB en AB.
 • Door het DB en AB akkoord bevonden gelden overmaken aan Indonesië.
 • Door het DB en AB akkoord bevonden rekeningen betalen.

Persoonlijke eigenschappen:

 • Boekhoudkundig onderlegd.
 • Ervaring met financiële administratie van een stichting of vereniging.
 • Ervaring met opstellen financiële rapportages.
 • Affiniteit met (kindertehuizen in) Indonesië strekt tot aanbeveling.
Reacties zijn gesloten