Ontmoeting André Lemmers en Nico Simanjuntak

Op 6 september jongstleden heeft het bestuur een ontmoeting gehad met zr. André Lemmers in Aerdenhout. In 2015 is twee maal een serie operaties van kinderen via zr. André en haar Yayasan Sinar Pelangi door de Stichting Panti Asuhan gefinancierd. Tijdens haar tijdelijke verblijf in Nederland (“veel te koud hier”) vertelde zr. André over haar werk in Indonesië en de uitdagingen waar haar kindertehuizen maar ook andere goede doelen (o.a. voor ouderen in Indonesië) mee IMG_7020te maken hebben. Naast onze Stichting heeft zr. André ook diverse ontmoetingen met andere instanties om vooral reclame te maken voor haar werk in Indonesië. Van zr. André heeft het bestuur een aantal financieringsaanvragen van projecten ontvangen die op korte termijn in het bestuur worden besproken.

Het bestuur heeft daarnaast op 12 september br. Nico Simanjuntak ontmoet. Ook hij verblijft tijdelijk in Europa (België), waardoor een ontmoeting in Nederland mogelijk werd. Br. Nico is thans procurator van de Bina Mandiri Glorieux waaronder een drietal kindertehuizen resorteert, te weten Karuna Solo, Glorieux Kefamenanu en Des Putra Jakarta (Vincentius). Naast het geven van inzicht in de financiële staat van de tehuizen Karuna Solo en Glorieux Kefamenanu (beiden komen rond van zo’n 30.000 EUR per jaar), IMG_6972hebben deze tehuizen nog additionele wensen voor de aanbouw van een keuken inclusief inventaris, maar ook de aanschaf van meubilair. Van br. Nico heeft het bestuur een aantal financieringsaanvragen van projecten ontvangen die op korte termijn in het bestuur worden besproken.

Reacties zijn gesloten