Noodhulp-financiering voor kindertehuizen als gevolg van coronavirus

COVID-19 ofwel het coronavirus beheerst momenteel ons leven in Nederland maar zeker ook in Indonesië. De verontrustende berichten die ons bereiken over de situaties in de tehuizen in Indonesië hebben ertoe geleid dat wij als bestuur van de Stichting Panti Asuhan prioriteit geven aan financiële ondersteuning ten behoeve van de eerste levensbehoeften.

Het is niet zo zeer dat kinderen in de tehuizen zelf ziek worden van het coronavirus, de nood zit voornamelijk in het wegvallen van lokale inkomsten als gevolg van de recessie die Indonesië als gevolg van het virus treft. Lokale sponsoren en donateurs van de verschillende tehuizen vallen weg omdat zij beperkt of niet meer in staat zijn goed voor zichzelf te zorgen, waardoor hun geldelijke bijdrage of bijdrage in goederen (eten, drinken et cetera) aan de kindertehuizen ophouden.

Het bestuur heeft tijdens een video-vergadering op 16 april jongstleden besloten om naar rato een bedrag te doneren aan de tehuizen, specifiek bestemd voor de eerste levensbehoeften. Het is de bedoeling dat met dit geld de tehuizen de kinderen de komende drie maanden kunnen voorzien in zaken als eten, drinken en medicatie. Het gaat hier voornamelijk om de tehuizen waar wij al jaarlijks contacten en betrekkingen mee hebben. Veel van onze trouwe lokale contactpersonen zijn bekend met deze tehuizen en houden ons frequent op de hoogte van de actuele, lokale situatie.

De tehuizen die wij hebben voorzien van een zogeheten noodhulp-financiering in het kader waar het om gaat zijn:

  • Kampus Diakoneia Modern (KDM) in Jakarta onder leiding van de heer Sotar Sinaga
  • Kindertehuis “Dorkas” in Jakarta onder leiding van mevrouw Batseba M. Picaulima en onze contactpersoon uit het bestuur van “Dorkas”, de heer Harry Ramaputra
  • Stichting Sinar Pelangi in Jakarta onder leiding van zuster André Lemmers
  • Het initiatief Children Under The Bridge in Jakarta via onze contactpersoon Vicky
  • Alle instellingen die vallen onder de Stichting Papua dochter van Compassie op Papua onder leiding van broeder Nico Dister ofm
  • Alle instellingen die vallen onder de Stichting “Bina Mandiri Glorieux” in Timor, op Solo en op Sumatra onder leiding van broeder Nico Simanjuntak
  • Kindertehuis “Panca duo” op Flores via onze contactpersoon Vicky
  • Kindertehuis “Penuai” op Bali onder leiding van de heer Roi Sepahelut
  • Kindertehuis “Chloe” op Bali via onze contactpersoon Tim Richmond

In totaal is een bedrag van €36.600,- naar rato  verdeeld over bovengenoemde tehuizen (vertrekpunt is het aantal kinderen per instelling).

Natuurlijk vergeten wij niet de projecten en de aanvragen die eerder dit jaar bij ons binnenkwamen, echter het bestuur heeft gemeend deze nood-financiering prioriteit te geven. Uiteraard hopen wij in deze bijzondere tijden dat wij op uw (financiële) steun mogen blijven rekenen.

Tot slot wensen wij u een goede gezondheid toe en hopen wij – net als u – op betere tijden!

Het bestuur van de Stichting Panti Asuhan,

Roland Kepel (voorzitter)
Petra van der Heijden-de Bruin (secretaris)
Laudy Konings (penningmeester)
Moira Kaltofen
Isabelle Seelen

Reacties zijn gesloten