Nieuwsbrief juli 2021

De Nieuwsbrief juli 2021 is afgelopen week per post en digitaal aan onze vrienden en belangstellenden van de Stichting Panti Asuhan gestuurd. Deze brief gaat in op het afgelopen jaar dat voor ons allemaal erg bijzonder was vanwege COVID-19. De laatste berichten uit Indonesië voorspellen overigens weinig goeds: veel coronabesmettingen met de Delta-variant en traag op gang komende vaccinaties.

In ons eigen land lopen eveneens de besmettingscijfers op, alhoewel het aantal ziekenhuisopnames (en IC-opnames) afneemt of in ieder geval niet toeneemt. Laten we hopen op een stabiele zomer qua corona, zodat we dit najaar weinig/geen last meer hebben van dit virus.

Gelukkig hebben wij het afgelopen jaar weer voor vele kinderen in kindertehuizen in Indonesië het verschil mogen maken. Een aantal projecten zijn financieel ondersteund, waarbij het veelal onderwijsprojecten betrof.

Tenslotte hopen wij dit najaar en wel op 10 en 17 oktober (dus 2 data!) ons welbekende sponsordiner te mogen houden. Gezien de beperkte capaciteit bij restaurants als gevolg van de 1,5-meter regel, hebben wij gemeend om het sponsordiner op twee data te laten plaatsvinden en wel op 2 verschillende locaties!

Op 10 oktober vindt het sponsordiner plaats in Bussum bij restaurant Candi Borobudur voor degenen die al bekend zijn met de Stichting en ons werk.

Op 17 oktober vindt het sponsordiner plaats in Soest bij restaurant Sempoerna.

De kosten zijn 35 euro per persoon, waarbij 15 euro ten goede komt van onze Stichting Panti Asuhan. U kunt zich nu aanmelden bij het secretariaat (secretariaat@panti-asuhan.nl) voor een (1) van deze data. Uw aanmelding is pas definitief als u het (totaal)bedrag heeft overgemaakt op onze rekening.

Reacties zijn gesloten