Broeder Nico Dister opgezocht in Nijmegen

In de afgelopen maanden heeft het bestuur van de Stichting Panti Asuhan intensief contact gehad met broeder Nico die voor een langere periode in een prachtig klooster in Nijmegen verblijft. Op 11 april jl. bezocht onze secretaris-penningmeester hem in Nijmegen om niet alleen bij te praten over het goede werk dat broeder Nico (ook op afstand vanuit Nederland) verricht voor de instellingen op Papua, ook over de uitwerking van een plan voor een beroepsopleiding (soort van ambachtsschool). Met het creëren van een levensvatbare beroepsopleiding in Sentani zal volgens broeder Nico sprake zijn van een zogeheten doorlopende leerlijn. Immers kinderen in de tehuizen kunnen dan van basis- en middelbaar onderwijs, ook genieten van middelbaar beroepsonderwijs. Met behulp van een andere Nederlandse Stichting hopen wij dit najaar meer te kunnen melden over dit plan. Tegen die tijd zal overigens broeder Nico het gecultiveerde Nederland weer hebben verwisseld voor het avontuurlijke Papua!

Reacties zijn gesloten