Bestuursvergadering van 17 september 2019

Mede ter voorbereiding van het sponsordiner van 6 oktober aanstaande, vond op 17 september een bestuursvergadering plaats in Amsterdam. Voor het eerst sinds enkele jaren met een vijfhoofdige bezetting van het bestuur. Met een door de nieuwe secretaris voorbereide volle agenda, voornamelijk gedomineerd door enerzijds een aantal projectaanvragen en anderzijds de actielijst met betrekking tot het sponsordiner, hebben wij een goede bijkomst gehad. De belangrijkste besluiten met betrekking tot projectaanvragen waren:

  • een bedrag van 11.000 EUR voor de bouw van een eetkamer inclusief inrichting voor het door watersnood geteisterde kindertehuis Panca Duo op Flores
  • een bedrag van 7.500 EUR voor een tiental operaties verzorgd c.q. begeleid door Sinar Pelangi onder leiding van zuster Lemmens
  • een bedrag van 12.000 EUR voor een deel van het alternatieve onderwijsprogramma van KDM onder leiding van Sotar Sinaga.
  • een bedrag van 1.000 EUR voor twee laptops voor kindertehuis Penuai Indonesia op Bali.

In totaal staat voor 2019 de teller op 52.500 EUR, waarbij nog een laatste bestuursvergadering einde november/begin december volgt.

Reacties zijn gesloten