Update van statuten Stichting Panti Asuhan

De Stichting Panti Asuhan is op 14 maart 1977 opgericht. Dat blijkt uit de oprichtingstatuten die zijn opgetekend te Amsterdam door de notaris in opdracht van het toenmalige oprichtingsbestuur. In het kader van de ANBI status van de Stichting Panti Asuhan, meent het bestuur de statuten te actualiseren en in ieder geval ‘ANBI-proof’ te maken. Hiertoe is het initiatief genomen om de gang naar de notaris te maken voor deze actualisering. Het bestuur wil met deze actualisering een herijkte basis leggen voor de komende generaties die de Stichting een warm hart toedragen. Klik hier voor de nieuwe statuten.

Reacties zijn gesloten