Terugblik sponsordiners 4 en 11 oktober 2015

Op 4 en 11 oktober vond onder geweldige belangstelling een tweetal sponsordiners plaats in restaurant Candi Borobudur te Bussum. Met ruim 100 volwassenen en kinderen die de Stichting Panti Asuhan een warm hart toedragen, werden op beide avonden genoten van een overheerlijk Indonesisch buffet. Na het openingswoord door de voorzitter Roland Kepel, die iedereen welkom heette en het huidige bestuur voorstelde aan de aanwezigen, heeft bestuurslid Laudy Konings kort de geschiedenis van de Stichting en een schets van de toekomst toegelicht. Om structureel geld in te zamelen voor de stichting, zijn wervingsacties als een sponsordiner noodzakelijk. Hiermee hoopt het bestuur van de Stichting niet alleen op meer naamsbekendheid, maar ook dat het aantal donateurs die zich voor financiële steun voor de langere termijn garant stellen, toeneemt. Dat laatste werd ook tijdens het slotwoord van de secretaris Dick Marjot en penningmeester Thea Verstege benadrukt. De opbrengsten van beide diners bedragen €1.688,45! Inmiddels hebben wij een interessant project op het oog om met dit geld te financieren. Binnenkort meer hierover!

Reacties zijn gesloten