Succesvolle én gezellige viering Panca Windu

Afgelopen zaterdag 7 oktober vond het jubileum diner plaats in het kader van Panca Windu, ofwel het 40 jarig bestaan van de Stichting Panti Asuhan. Het aantal aanmeldingen uit alle windstreken van het land oversteeg onze stoutste verwachtingen! Die avond heeft het bestuur van de Stichting vele donateurs, zowel ‘de harde kern’ waarvan sommigen zelf al meer dan 40 jaar doneren alsook donateurs die de laatste jaren actief betrokken zijn geraakt bij onze Stichting, persoonlijk mogen begroeten en uitgebreid gesproken.

Vanaf de inloop om 17.00 uur kwam direct de stroom van deelnemers aan het jubileum diner op gang. Onder de gasten veel donateurs ‘van het eerste uur’. Bijvoorbeeld de familie Rakers uit Goes. Zij hadden als aardigheid een brief uit 1975 meegenomen dat aan hen was verstuurd door broeder Winand Divendal. Bijzonder om te zien dat zij broeder Winand Divendal ook nog persoonlijk hebben gekend. Maar ook de familie Douwes had de hele tocht vanuit het zuiden van het land, Venray, ondernomen om op de ambassade aanwezig te kunnen zijn om deze viering bij te wonen. De heer Douwes heeft destijds zelf nog op Vincentius Kramat gewoond.

Ietwat vertraagd vanwege de files en het slechte weer waar vele gasten last van hadden, opende bestuurslid Moira Kaltofen – voor die avond de ceremoniemeester – het ‘formele’ programma en lichtte de agenda toe van de avond. Vervolgens kondigde zij onze eerste spreker, onze gastheer, de ambassadeur van Indonesië, Zijne Excellentie de heer I Gusti Agung Wesaka Puja, aan voor een toelichting op het welzijn van kinderen in Indonesië en specifiek die kinderen die in kindertehuizen verblijven. Onder de 250 miljoen inwoners die verspreid over de archipel wonen, bevinden zich nog altijd 4,5 miljoen weeskinderen. Hieruit mag blijken dat het werk van de Stichting Panti Asuhan nog steeds actueel is en bijdraagt aan het realiseren van een goede toekomst van een (zeer klein) aantal van deze weeskinderen.

Vervolgens sprak de voorzitter van de Stichting Panti Asuhan, Roland Kepel, zijn dankbaarheid uit richting de ambassadeur voor zijn gastvrijheid om voor deze bijzondere gelegenheid zijn ambassade open te stellen, maar uitte de voorzitter voorzal zijn dankbaarheid namens het voltallige bestuur richting de donateurs. Het zijn deze donateurs, al dan niet aanwezig tijdens dit jubileum diner, die de afgelopen 40 jaar het werk van de Stichting Panti Asuhan mogelijk hebben gemaakt.

Na een toelichting op de ontstaansgeschiedenis van de Stichting Panti Asuhan aan de hand van de vele foto’s door de secretaris-penningmeester, Laudy Konings, werd eveneens stilgestaan bij de diverse besturen die de Stichting in de loop der jaren heeft gekend. Onder de gasten een aantal van deze zeer bevlogen vrijwilligers, waaronder ere-voorzitter Jan Divendal, Till Hagenaars en Dick Marjot. Specifiek stond Laudy Konings stil bij zijn persoonlijke beweegredenen om actief te zijn als bestuurslid van de Stichting. Uiteraard kwamen ook vele projecten en initiatieven voor kinderen in kindertehuizen in Indonesië aan bod die de Stichting Panti Asuhan in de afgelopen jaren mogelijk heeft gemaakt met de vele ontvangen donaties.

 

Hierna werd door de ceremoniemeester het buffet geopend en konden alle gasten genieten van een heerlijke Indonesische maaltijd terwijl een traditioneel gamelan groep een speciaal optreden verzorgde.

Aan het einde van het diner nam de beschermheer, burgemeester Maarten Divendal, nog het woord. Vanuit zijn jeugdherinneringen van zijn ouders – de oprichters van de Stichting Panit Asuhan –  vertelde hij over de avonturen van broeder Winand Divendal. Hoe hij na ieder bezoek aan Nederland met een gevulde pij weer vertrok naar de kinderen van Vincentius.

Als verrassing ontving het bestuur uit handen van de voormalig secretaris Dick Marjot nog een bundeling van alle nieuwsbrieven die in de afgelopen 40 jaren door de Stichting Panti Asuhan zijn uitgebracht. Tenslotte sloot het bestuur in gezamenlijkheid de avond af, bedankten de aanwezige donateurs voor hun komst en vooral hun jarenlange steun en wensten iedereen een veilige terugreis. Voor iedereen die aanwezig was, was een leuk presentje voorhanden in de vorm van echt sambal à la Stichting Panti Asuhan!

 

 

 

 

 

 

 

Reacties zijn gesloten