Succesvol en gezellig weerzien in Bussum

Ook dit jaar werd weer een jaarlijks sponsordiner in Bussum gehouden. Met meer dan 75 deelnemers een meer dan vol restaurant. Onder het genot van een drankje en achtergrondmuziek, verzorgd door de band “Family”, liep het restaurant vanaf 16.30 uur vol. Bij de opening werd door de voorzitter Roland Kepel niet alleen stilgestaan bij het initiatief van MOWA om tijdens de Vastenactie 2018 in hun 5 kerken in Amstelland de opbrengsten te schenken aan Stichting Panti Asuhan, ook werd stilgestaan bij het overlijden van de Niniek Bos-Andriani op 17 mei van dit jaar. Zij droeg onze Stichting altijd een warm hart toe en was degene die het sponsordiner in haar restaurant Candi Borobudur in Bussum mogelijk maakte. De voorzitter sloot zijn opening af met een toelichting op zijn verbondenheid met de Stichting Panti Asuhan en bedankte niet alleen alle donateurs maar ook de collega-bestuursleden hartelijk voor hun werk en energie die zij in de Stichting steken.

Onze beschermheer burgemeester Maarten Divendal verwelkomde ook de aanwezigen door te vertellen wat de Stichting Panti Asuhan betekende voor zijn oom, broeder Winand Divendal, en het initiatief van zijn ouders om de Stichting op te richten. Maarten Divendal gaf aan dat hij weliswaar de titel ‘beschermheer’ had, maar dat het huidige bestuur geheel zelfstandig de Stichting runt en projecten voor kinderen in kindertehuizen ontplooit en financiert.

Vervolgens vertelde bestuurslid Moira Kalthofen over haar betrokkenheid bij de Stichting Panti Asuhan, waarbij zij aanhaalde dat zij op het juiste moment was gevraagd om zitting te nemen in het bestuur. Tenslotte nam secretaris-penningmeester Laudy Konings het woord en vertelde aan vooral aanwezigen die nog niet bekend waren met de Stichting over de ontstaanswijze en zijn persoonlijke betrokkenheid bij de Stichting. Daarnaast vertelde hij over de verschillende projecten die in de afgelopen maanden zijn gesteund en sloot af met een oproep aan de aanwezigen om zich voor langere tijd aan de Stichting Panti Asuhan te verbinden.

Tenslotte opende de voorzitter het heerlijke Indonesische buffet, waarna nog lang nagepraat en getafeld werd.

In totaal werd een bedrag van 1.865 EUR opgehaald. Een bedrag dat ten goede komt aan het initiatief “Children under the Bridge”.

 

 

 

 

               

Reacties zijn gesloten