Jaarvergadering Stichting Panti Asuhan op 24 april 2017

Op 24 april 2017 heeft de jaarvergadering van Stichting Panti Asuhan plaatsgevonden. De agenda stond niet alleen in het teken van de voortgang van projecten die in 2016 zijn opgestart en nieuwe projectaanvragen voor 2017, eveneens is uitgereid stilgestaan bij het 40-jarig bestaan van de Stichting Panti Asuhan en welke festiviteiten zullen worden ondernomen in samenwerking met de Indonesische ambassade te Den Haag. In het najaar zal een diner plaatsvinden in Den Haag op de ambassade. Nadere details over dit diner zal einde augustus bekend worden gemaakt.

Daarnaast zijn uiteraard de jaarstukken 2016 vastgesteld teneinde te voldoen aan de ANBI voorwaarden en over te gaan tot publicatie op de website. Deze zijn dit jaar voor het eerst met medewerking van een administratiekantoor tot stand gekomen. Hiermee is naast een borging van de continuïteit in onze administratie, ook een externe controle op het penningmeesterschap ingebouwd.

De jaarstukken 2016 laten een kleine terugval van €3.000,- in inkomsten zien (exclusief eventuele legaten) ten opzichte van het jaar 2015. Daarnaast zijn de kosten licht gestegen met €200,- (exclusief de advertorial die in 2015 onze kosten eenmalig heeft verhoogd), waarbij rekening moet worden gehouden met de uitbesteding van de financiële administratie. Desondanks blijven de exploitatiekosten van de Stichting Panti Asuhan onder de 5% in 2016. Klik hier voor een samenvatting van de jaarstukken 2016.

Tenslotte vindt het bestuur het bijzonder om te melden dat de Stichting Panti Asuhan in het eerste kwartaal van 2017 een onverwachte financiële meevaller kende in de vorm van een legaat. Dit legaat stelt de Stichting Panti Asuhan in staat om de komende jaren weer een groot aantal projecten te financieren.

Reacties zijn gesloten