Agenda jaarvergadering 18 april 2016

Agenda jaarvergadering van 18 april 2016

Op 18 april 2016 komt het bestuur van de Stichting Panti Asuhan bij elkaar. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening en mededelingen
 2. Terugblik vergadering 26 november 2015
 3. Bestuursaangelegenheden:
  • verwelkomen 2 nieuwe bestuursleden: Moira Kaltofen en Isabelle Seelen
  • afscheid inplannen Dick Marjot, Thea Verstege en Daniëlle Walraven
  • vacature uitzetten nieuwe penningmeester, Laudy Konings als interim penningmeester
  • benoemen van beschermheer voor Stichting Panti Asuhan
  • aanpassingen verwerken bij KvK
 4. Financiële zaken:
  • Jaarstukken 2015
  • Stand van zaken saldi van onze rekeningen
 5. Projecten
  • Sinar Pelangi (operaties kinderen)
  • Dorkas Jakarta: sanitaire voorzieningen
  • Andere projecten
 6. Diverse contacten
  • Diverse jaarverslagen van partners
  • Diverse mailings/berichten uit Indonesië
 7. Nieuwsbrief juni 2016, jaargang 41, nummer 91:
  • Voorwoord van onze beschermheer
  • Terugblik op financiën 2015
  • Voorstellen van 2 nieuwe bestuursleden
  • Update adressenlijsten met fysieke en digitale mailadressen
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
Reacties zijn gesloten