Agenda bestuursvergadering van 3 november 2014

Op 3 november 2014 komt het voltallige bestuur van de Stichting Panti Asuhan bij elkaar. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening en mededelingen
 2. Notulen van 14 juli 2014
 3. Post (inkomend en uitgaand)
 4. Financiële zaken: verantwoording naar overheid en ANBI
 5. Bestuursaangelegenheden:
  • Bestuursbelangstelling
 6. Website
 7. Projecten:
  • Ziektekostenverzekering kinderen Vincentius
  • West Timor via BM (broeder Nico)
  • RKWO
  • Diversen
 8. Contacten met en informatie uit Indonesië:
  • Houding en visie PA naar Perhimpunan
  • Correspondentie met tehuizen
 9. Nieuwsbrief december 2014
 10. Rondvraag en volgend overleg
 11. Sluiting
Reacties zijn gesloten