Agenda bestuursvergadering van 25 januari 2017

Agenda bestuursvergadering van 25 januari 2017

Op 25 januari 2017 komt het bestuur van de Stichting Panti Asuhan voor het eerst dit kalenderjaar bij elkaar. Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening en mededelingen (o.a. ingekomen stukken per e-mail en post)
 2. Bestuursaangelegenheden
 3. Projecten (afgeronde, lopende en nieuwe projecten)
 4. Financiële zaken:
  • Bespreken eventuele introductie automatische incasso
  • Stand van zaken saldi van onze rekeningen
  • Voortgang opmaken jaarrekening 2016
 5. Stichting Panti Asuhan viert in maart 2017 haar 40 jarig jubileum
 6. Wat verder ter tafel komt
 7. Sluiting
Reacties zijn gesloten