Sponsordiner op 10 en 17 oktober aanstaande

Tijdens onze eerste fysieke bestuursvergadering afgelopen 28 juni, heeft het bestuur besloten om voor dit jaar een tweetal 2 sponsordiners te organiseren. Echter sinds ons laatste sponsordiner is de wereld om ons heen veranderd en leven wij in ons land (op het moment van schrijven) in een anderhalvemetersamenleving. Dit heeft ook gevolgen voor de inrichting van restaurants en daarmee de welbekende vorm van ons traditionele sponsordiner.

Gegeven de afgenomen bezettingscapaciteit bij restaurants, willen wij een tweetal sponsordiners verzorgen om eenzelfde aantal geïnteresseerden te kunnen ontvangen. Wij geven er de voorkeur om:

Op 10 oktober het sponsordiner plaats te laten vinden in Bussum bij restaurant Candi Borobudur voor degenen die al bekend zijn met de Stichting en ons werk.

Op 17 oktober het sponsordiner plaats te laten vinden in Soest bij restaurant Sempoerna voor geïnteresseerden die voor het eerst kennismaken met de Stichting Panti Asuhan.

Wees er snel bij gezien de beperkte capaciteit bij restaurants als gevolg van de 1,5-meter regel. De kosten zijn 35 euro per persoon, waarbij 15 euro ten goede komt van onze Stichting Panti Asuhan.

U kunt zich nu aanmelden bij het secretariaat (secretariaat@panti-asuhan.nl) voor een (1) van deze data. Uw aanmelding is pas definitief als u het (totaal)bedrag heeft overgemaakt naar onze rekening!

Reacties zijn gesloten