Historie

winandHet ontstaan

Financiële adoptie van kinderen in de ontwikkelingslanden staat al jaren sterk in de belangstelling. In ons land houden verschillende organisaties zich ermee bezig. Eén van die organisaties staat bekend onder de naam Stichting Panti Asuhan en richt zich op kindertehuizen in Indonesië. “Panti Asuhan” betekent letterlijk “weeshuizen”.

Vanaf 1946 werkte de franciscaan Broeder Winand Divendal ofm, oprichter van de Vincentius kindertehuizen in Jakarta (Indonesië), in het jongenshuis Vincentius Putera. In 1976 bezoekt de broer en schoonzus van Broeder Winand hem in Jakarta. Als reactie op de sociale en financiële perikelen van toen riepen zij: “Daar gaan wij iets aan doen!”. Bij terugkeer in Nederland gaat de familie in brede kring donaties werven. Op 17 maart 1977 wordt de Stichting Panti Asuhan in het leven geroepen om duurzaam de kindertehuizen te ondersteunen.

De steun van het steeds groeiende aantal donateurs verlichtte toen al de zorg voor de circa 750 kinderen in de vier Vincentius huizen in Jakarta. Terug in Nederland heeft Broeder Winand vanaf 1983 tot aan zijn overlijden in 1997, in het bestuur van de Stichting alsook daarbuiten, zijn krachten en inspiratie gegeven aan de Stichting. In die lijn hebben tot op heden bestuursleden elkaar opgevolgd, in deling van kennis en inspiratie van het gedachtengoed van Broeder Winand en zijn familie, om op die manier de wisselwerking tussenFoto Divendal 1996 Nederland en Indonesië blijvend vorm te geven.

De leden van het bestuur werken op vrijwillige basis. Alleen kosten die gemaakt worden voor de Stichting (verzendkosten, etc.) worden gedeclareerd. Deze kosten worden verrekend met de renteopbrengsten van het geld op de bank (rentedragen buffersaldo). Hierdoor worden alle giften en donaties zo goed als geheel overgeboekt naar de weeshuizen in Jakarta en/of andere kindertehuizen die vallen binnen onze doelstellingen.

Ontwikkeling en focus van de Stichting Panti Asuhan

De Stichting Panti Asuhan kent sinds haar oprichting een vaste kern aan donateurs. Daarnaast ontvangt de Stichting incidenteel legaten. De financiële bijdragen komen tot nu toe voort uit de eigen ontvangen donaties en legaten. Vanaf het begin richt de Stichting Panti Asuhan zich primair op het levensonderhoud en onderwijs van kinderen in de Vincentius kindertehuizen en voor een beperkt deel op incidentele projecten bij Vincentius.

In 2012 heeft de Stichting Panti Asuhan besloten dat ook projecten bij andere kindertehuizen in Indonesië in aanmerking kunnen komen voor een geldelijke bijdrage. Hiermee worden nog meer kinderen in Indonesië bereikt en geholpen.