Stichting Panti Asuhan

Hulp aan kinderen in Indonesië

Actueel

De laatste berichten.

 • (Anonieme) adoptie op afstand wordt gift voor alle kinderen

  Naar aanleiding van vragen van diverse donateurs die een kind op afstand hebben geadopteerd (op naam dan wel anoniem) en daarmee aan de Stichting een maandelijkse bijdrage overmaken, communiceert het bestuur sinds april van dit jaar dat de Stichting Panti Asuhan dit niet meer doet. Weliswaar komt de gift wel degelijk ten goede van desbetreffend kindertehuis (doorgaans één van […]

 • Agenda vergadering 7 november 2016

  Agenda bestuursvergadering van 7 november 2016 Op 7 november 2016 komt het bestuur van de Stichting Panti Asuhan bij elkaar. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: Opening en mededelingen Terugblik en evaluatie sponsordiners op 9 en 16 oktober Bestuursaangelegenheden Projecten (voortgang en nieuwe projecten) Financiële zaken: Stand van zaken saldi van onze rekeningen Totaal overgemaakt aan projecten/Indonesië (per […]

 • Twee succesvolle sponsordiners: 1.468,80 EUR

  Op 9 en 16 oktober vonden een tweetal sponsordiners plaats. Inmiddels de tweede editie van dit initiatief. Met ruim 110 aanwezigen gedurende deze twee data, inclusief de Indonesische ambassadeur van Nederland, de heer Gusti Agung Wesaka Puja, en zijn vrouw, maar ook onze beschermheer Maarten Divendal en zijn vrouw, waren wij te gast bij restaurant Candi Borobudur […]

Steunen?

Elke donatie is welkom! U kunt individueel, in familieverband of als organisatie bijdragen in de kosten van de zorg voor (op)voeding, huisvesting en scholingen van de kinderen. Dit kan via adopties op afstand of via steun aan specifieke projecten.

Doneren
 • Over ons

  Vanuit onze liefde en zorgmotivatie voor kinderen in tehuizen in Jakarta en elders in Indonesië, werkt de Stichting Panti Asuhan aan de werving van geld om daarmee bij te dragen aan een beter toekomst-perspectief van deze kinderen.

 • Uw bijdrage helpt!

  Met periodieke (structureel) of incidentele financiële bijdragen, kan de Stichting Panti Asuhan de kinderen in kindertehuizen voorzien van een toekomst. Namens u is de Stichting Panti Asuhan telkens weer op zoek naar projecten en initiatieven in Indonesië die ten gunste zijn van het leven van kinderen in kindertehuizen aldaar.

 • Kindertehuizen in Indonesië

  Van oudsher richt Stichting Panti Asuhan zich op ondersteuning van de vier tehuizen van Vincentius in Jakarta. Daarnaast, sinds enkele jaren, ook op andere kindertehuizen elders in Indonesië, waar hulp in de vorm van financiering van projecten minstens zo hard nodig is.

Fotoboek

Hier treft u foto’s van de kindertehuizen in Jakarta aan.

Bekijk alle foto's