Stichting Panti Asuhan

Hulp aan kinderen in Indonesië

Actueel

De laatste berichten.

 • Beschermheer Stichting: Maarten Divendal

  Beste donateurs en bestuur van de Stichting Panti Asuhan, In april van dit jaar ben ik door mijn broer Jan en twee bestuursleden gevraagd om beschermheer te worden van de Stichting Panti Asuhan. De Stichting Panti Asuhan ken ik al vanaf mijn jeugd. Mijn vader en moeder vertelden, na een bezoek in 1976 aan Indonesië, […]

 • Penningmeester gezocht!

  De Stichting Panti Asuhan zoekt per direct een penningmeester. Deze penningmeester maakt onderdeel uit van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Stichting Panti Asuhan, samen met de secretaris en de voorzitter. De penningmeester ziet erop toe dat het vastgestelde financiële beleid wordt gevolgd. Taken en verantwoordelijkheden: Opstellen financieel jaarverslag na afloop van elk jaar ter […]

 • Agenda jaarvergadering 18 april 2016

  Agenda jaarvergadering van 18 april 2015 Op 18 april 2016 komt het bestuur van de Stichting Panti Asuhan bij elkaar. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: Opening en mededelingen Terugblik vergadering 26 november 2015 Bestuursaangelegenheden: verwelkomen 2 nieuwe bestuursleden: Moira Kaltofen en Isabelle Seelen afscheid inplannen Dick Marjot, Thea Verstege en Daniëlle Walraven vacature uitzetten nieuwe penningmeester, Laudy Konings […]

Steunen?

Elke donatie is welkom! U kunt individueel, in familieverband of als organisatie bijdragen in de kosten van de zorg voor (op)voeding, huisvesting en scholingen van de kinderen. Dit kan via adopties op afstand of via steun aan specifieke projecten.

Doneren
 • Over ons

  Vanuit onze liefde en zorgmotivatie voor kinderen in tehuizen in Jakarta en elders in Indonesië, werkt de Stichting Panti Asuhan aan de werving van geld om daarmee bij te dragen aan een beter toekomst-perspectief van deze kinderen.

 • Uw bijdrage helpt!

  Met periodieke (structureel) of incidentele financiële bijdragen, kan de Stichting Panti Asuhan de kinderen in kindertehuizen voorzien van een toekomst. Namens u is de Stichting Panti Asuhan telkens weer op zoek naar projecten en initiatieven in Indonesië die ten gunste zijn van het leven van kinderen in kindertehuizen aldaar.

 • Kindertehuizen in Indonesië

  Van oudsher richt Stichting Panti Asuhan zich op ondersteuning van de vier tehuizen van Vincentius in Jakarta. Daarnaast, sinds enkele jaren, ook op andere kindertehuizen elders in Indonesië, waar hulp in de vorm van financiering van projecten minstens zo hard nodig is.

Fotoboek

Hier treft u foto’s van de kindertehuizen in Jakarta aan.

Bekijk alle foto's