Stichting Panti Asuhan

Hulp aan kinderen in Indonesië

Actueel

De laatste berichten.

 • Inschrijving voor jaarlijkse sponsordiner op 14 oktober mogelijk!

  Zoals in onze nieuwsbrief van juli reeds is aangekondigd, organiseren wij traditioneel gezien weer een sponsordiner. Het sponsordiner zal plaatsvinden op zondag 14 oktober in Bussum. Tijdens het diner zal door ons weer een korte toelichting op onze Stichting worden gegeven, is er natuurlijk entertainment voor onze gasten en zal veelvuldig worden bijgepraat over allerhande zaken. De […]

 • NIeuwsbrief juli 2018

  In juni heeft het bestuur gewerkt aan de totstandkoming van de Nieuwsbrief van juli 2018. Deze start met een voorwoord van onze voorzitter, staat weer vol met informatie over lopende projecten en andere nieuwtjes en berichten. Als het goed is, is deze inmiddels bij u bezorgd: per post of via e-mail. De Nieuwsbrief van juli […]

 • Ontmoeting broeder Nico Simanjuntak in Utrecht

  Tijdens een kort verblijf van broeder Nico Simanjuntak in Nederland, zagen wij de kans om hem op donderdag 26 april toch nog even te ontmoeten om bij te praten over de stand van zaken in de kindertehuizen Kefamenanu en Karuna. Vorig jaar hebben wij nog het onderwijs voor de meer dan 80 kinderen die intern […]

Steunen?

Elke donatie is welkom! U kunt individueel, in familieverband of als organisatie bijdragen in de kosten van de zorg voor (op)voeding, huisvesting en scholingen van de kinderen. Dit kan via adopties op afstand of via steun aan specifieke projecten.

Doneren
 • Over ons

  Vanuit onze liefde en zorgmotivatie voor kinderen in tehuizen in Jakarta en elders in Indonesië, werkt de Stichting Panti Asuhan aan de werving van geld om daarmee bij te dragen aan een beter toekomst-perspectief van deze kinderen.

 • Uw bijdrage helpt!

  Met periodieke (structureel) of incidentele financiële bijdragen, kan de Stichting Panti Asuhan de kinderen in kindertehuizen voorzien van een toekomst. Namens u is de Stichting Panti Asuhan telkens weer op zoek naar projecten en initiatieven in Indonesië die ten gunste zijn van het leven van kinderen in kindertehuizen aldaar.

 • Kindertehuizen in Indonesië

  Van oudsher richt Stichting Panti Asuhan zich op ondersteuning van de vier tehuizen van Vincentius in Jakarta. Daarnaast, sinds enkele jaren, ook op andere kindertehuizen elders in Indonesië, waar hulp in de vorm van financiering van projecten minstens zo hard nodig is.

Fotoboek

Hier treft u foto’s van de kindertehuizen in Jakarta aan.

Bekijk alle foto's