Stichting Panti Asuhan

Hulp aan kinderen in Indonesië

Actueel

De laatste berichten.

 • Bezoek aan ambassadeur Indonesië Den Haag

  In het kader van het 40 jarig bestaan (Panca Windu = 5 ‘decennia’, waarbij 1 Windu staat voor 8 jaren) van de Stichting Panti Asuhan is gisteren een delegatie van het bestuur op bezoek geweest bij de ambassade van Indonesië voor een ontvangst door de ambassadeur I Gusti Agung Wesaka Puja. Tijdens het sponsordiner op 9 oktober was […]

 • 40 jaar Stichting Panti Asuhan!

  Precies vandaag, 14 maart 2017, viert de Stichting Panti Asuhan haar 40-jarig jubilieum ofwel panca windu (letterlijk vertaald betekent dit ‘vijf decennia’, waarbij Indonesiërs voor één windu = 8 jaren reken). Destijds is op 14 maart 1977 onze stichting ‘voor onbepaalde tijd’ opgericht door Albertus Johannes Maria (Ab) Divendal bij de notaris in Amsterdam, lezen wij […]

 • Agenda bestuursvergadering van 25 januari 2017

  Agenda bestuursvergadering van 25 januari 2017 Op 25 januari 2017 komt het bestuur van de Stichting Panti Asuhan voor het eerst dit kalenderjaar bij elkaar. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: Opening en mededelingen (o.a. ingekomen stukken per e-mail en post) Bestuursaangelegenheden Projecten (afgeronde, lopende en nieuwe projecten) Financiële zaken: Bespreken eventuele introductie automatische incasso Stand […]

Steunen?

Elke donatie is welkom! U kunt individueel, in familieverband of als organisatie bijdragen in de kosten van de zorg voor (op)voeding, huisvesting en scholingen van de kinderen. Dit kan via adopties op afstand of via steun aan specifieke projecten.

Doneren
 • Over ons

  Vanuit onze liefde en zorgmotivatie voor kinderen in tehuizen in Jakarta en elders in Indonesië, werkt de Stichting Panti Asuhan aan de werving van geld om daarmee bij te dragen aan een beter toekomst-perspectief van deze kinderen.

 • Uw bijdrage helpt!

  Met periodieke (structureel) of incidentele financiële bijdragen, kan de Stichting Panti Asuhan de kinderen in kindertehuizen voorzien van een toekomst. Namens u is de Stichting Panti Asuhan telkens weer op zoek naar projecten en initiatieven in Indonesië die ten gunste zijn van het leven van kinderen in kindertehuizen aldaar.

 • Kindertehuizen in Indonesië

  Van oudsher richt Stichting Panti Asuhan zich op ondersteuning van de vier tehuizen van Vincentius in Jakarta. Daarnaast, sinds enkele jaren, ook op andere kindertehuizen elders in Indonesië, waar hulp in de vorm van financiering van projecten minstens zo hard nodig is.

Fotoboek

Hier treft u foto’s van de kindertehuizen in Jakarta aan.

Bekijk alle foto's