Stichting Panti Asuhan

Hulp aan kinderen in Indonesië

Actueel

De laatste berichten.

 • Sponsordiner op 9 oktober vol. Schrijf nu in voor 16 oktober 2016!

  Wegens het overweldigend succes bij de aanmeldingen voor de zondag 9 oktober 2016, organiseert de stichting Panti Asuhan een tweede sponsordiner op zondag 16 oktober 2016! Schrijf u nu in voor een heerlijk Indonesisch buffet voor slechts €30,00 per persoon, waarvan €10,00 ten gunste komt van de kinderen in Indonesië! Het bestuur van de stichting […]

 • Ontmoeting André Lemmers en Nico Simanjuntak

  Op 6 september jongstleden heeft het bestuur een ontmoeting gehad met zr. André Lemmers in Aerdenhout. In 2015 is twee maal een serie operaties van kinderen via zr. André en haar Yayasan Sinar Pelangi door de Stichting Panti Asuhan gefinancierd. Tijdens haar tijdelijke verblijf in Nederland (“veel te koud hier”) vertelde zr. André over haar werk […]

 • Binnenkort gesprekken met kandidaten voor penningmeesterschap

  Naar aanleiding van de vacature van penningmeester binnen het bestuur van onze Stichting Panti Asuhan, hebben zich inmiddels een aantal kandidaten aangemeld. Binnenkort maakt het bestuur kennis met deze kandidaten om vervolgens een besluit te kunnen nemen zodat het bestuur weer op volle kracht is. Wij houden u op de hoogte! Zoals door ons aangegeven […]

Steunen?

Elke donatie is welkom! U kunt individueel, in familieverband of als organisatie bijdragen in de kosten van de zorg voor (op)voeding, huisvesting en scholingen van de kinderen. Dit kan via adopties op afstand of via steun aan specifieke projecten.

Doneren
 • Over ons

  Vanuit onze liefde en zorgmotivatie voor kinderen in tehuizen in Jakarta en elders in Indonesië, werkt de Stichting Panti Asuhan aan de werving van geld om daarmee bij te dragen aan een beter toekomst-perspectief van deze kinderen.

 • Uw bijdrage helpt!

  Met periodieke (structureel) of incidentele financiële bijdragen, kan de Stichting Panti Asuhan de kinderen in kindertehuizen voorzien van een toekomst. Namens u is de Stichting Panti Asuhan telkens weer op zoek naar projecten en initiatieven in Indonesië die ten gunste zijn van het leven van kinderen in kindertehuizen aldaar.

 • Kindertehuizen in Indonesië

  Van oudsher richt Stichting Panti Asuhan zich op ondersteuning van de vier tehuizen van Vincentius in Jakarta. Daarnaast, sinds enkele jaren, ook op andere kindertehuizen elders in Indonesië, waar hulp in de vorm van financiering van projecten minstens zo hard nodig is.

Fotoboek

Hier treft u foto’s van de kindertehuizen in Jakarta aan.

Bekijk alle foto's