Stichting Panti Asuhan

Hulp aan kinderen in Indonesië

Actueel

De laatste berichten.

 • Sponsordiner Stichting Panti Asuhan

  De stichting Panti Asuhan bestaat al sinds 1977 en zet zich vanuit Nederland nog steeds met hart en ziel in voor kinderen in Indonesië en specifiek voor de vier Vincentius tehuizen in Jakarta. De stichting verwerft geld voor de ondersteuning van diverse kindertehuizen in Indonesië. Hiermee wordt bijgedragen aan projecten ter plaatse (bijvoorbeeld het project […]

 • Agenda vergadering van 24 juni 2015

  Op 24 juni 2015 komt het voltallige bestuur – in nieuwe samenstelling – van de Stichting Panti Asuhan bij elkaar. Op de agenda staan de volgende onderwerpen: Opening Notulen vergadering 22 april 2015 (bijgesloten) Financiële zaken: Stand van zaken saldi van onze rekeningen Verantwoording naar overheid en ANBI op de website Nota van Eye Media […]

 • Terugkoppeling voorzitter over jaarvergadering

  Van de voorzitter: Beste lezer, Onze jaarvergadering hebben wij op 22 april 2015 gehouden ten kantore van één van onze bestuursleden aan de welbekende Zuidas in Amsterdam. Op onze ‘padre familias’ Jan Divendal na (wegens persoonlijke omstandigheden), zijn alle bestuursleden en een nieuw te verwelkomen bestuurslid, Daniëlle Walraven, aanwezig. Over haar kunt u in de […]

Steunen?

Elke donatie is welkom! U kunt individueel, in familieverband of als organisatie bijdragen in de kosten van de zorg voor (op)voeding, huisvesting en scholingen van de kinderen. Dit kan via adopties op afstand of via steun aan specifieke projecten.

Doneren
 • Over ons

  Vanuit onze liefde en zorgmotivatie voor kinderen in tehuizen in Jakarta en elders in Indonesië, werkt de Stichting Panti Asuhan aan de werving van geld om daarmee bij te dragen aan een beter toekomst-perspectief van deze kinderen.

 • Adopties

  U kunt persoonlijk of in groepsverband (bedrijf/organisatie, club, vereniging etcetera) één of meerdere kinderen op afstand adopteren. Dit kan via zogeheten individuele adoptie of anoniem.

 • Perhimpunan Vicentius

  De Perhimpunan Vincentius is het overkoepelende bestuur voor de vier tehuizen van Vincentius in Jakarta. De Stichting Panti Asuhan richt zich van oudsher op de ondersteuning van deze vier tehuizen, maar richt zich ook op andere (projecten voor) tehuizen elders in Indonesië.

Fotoboek

Hier treft u foto’s van de kindertehuizen in Jakarta aan.

Bekijk alle foto's