Stichting Panti Asuhan

Hulp aan kinderen in Indonesië

Actueel

De laatste berichten.

 • Nieuwsbrief juli 2017

  Op 14 en 15 juli 2017 is onze halfjaarlijkse nieuwsbrief per post en per e-mail rondgestuurd aan onze donateurs en andere belangstellenden van de Stichting Panti Asuhan. Goed om te vermelden is dat wij steeds meer op digitale wijze onze nieuwsbrieven verzenden (inmiddels 179 ontvangers van digitale exemplaren ten opzichte van 320 ontvangers van fysieke exemplaren). Wilt u […]

 • Update van statuten Stichting Panti Asuhan

  De Stichting Panti Asuhan is op 14 maart 1977 opgericht. Dat blijkt uit de oprichtingstatuten die zijn opgetekend te Amsterdam door de notaris in opdracht van het toenmalige oprichtingsbestuur. In het kader van de ANBI status van de Stichting Panti Asuhan, meent het bestuur de statuten te actualiseren en in ieder geval ‘ANBI-proof’ te maken. […]

 • Ontmoeting Nico Simanjuntak in Weesp

  Op 9 mei 2017 heeft het bestuur, de ere voorzitter Jan Divendal en de beschermheer Maarten Divendal in Weesp een ontmoeting gehad met Nico Simanjuntak. Nico was voor een jaarlijkse bijeenkomst in België en zag nog een mogelijkheid om vertegenwoordigers van Stichting Panti Asuhan te ontmoeten in Weesp. Tijdens dit plezierige onderhoud heeft de Stichting […]

Steunen?

Elke donatie is welkom! U kunt individueel, in familieverband of als organisatie bijdragen in de kosten van de zorg voor (op)voeding, huisvesting en scholingen van de kinderen. Dit kan via adopties op afstand of via steun aan specifieke projecten.

Doneren
 • Over ons

  Vanuit onze liefde en zorgmotivatie voor kinderen in tehuizen in Jakarta en elders in Indonesië, werkt de Stichting Panti Asuhan aan de werving van geld om daarmee bij te dragen aan een beter toekomst-perspectief van deze kinderen.

 • Uw bijdrage helpt!

  Met periodieke (structureel) of incidentele financiële bijdragen, kan de Stichting Panti Asuhan de kinderen in kindertehuizen voorzien van een toekomst. Namens u is de Stichting Panti Asuhan telkens weer op zoek naar projecten en initiatieven in Indonesië die ten gunste zijn van het leven van kinderen in kindertehuizen aldaar.

 • Kindertehuizen in Indonesië

  Van oudsher richt Stichting Panti Asuhan zich op ondersteuning van de vier tehuizen van Vincentius in Jakarta. Daarnaast, sinds enkele jaren, ook op andere kindertehuizen elders in Indonesië, waar hulp in de vorm van financiering van projecten minstens zo hard nodig is.

Fotoboek

Hier treft u foto’s van de kindertehuizen in Jakarta aan.

Bekijk alle foto's