Stichting Panti Asuhan

Hulp aan kinderen in Indonesië

Steunen?

Elke donatie is welkom! U kunt individueel, in familieverband of als organisatie bijdragen in de kosten van de zorg voor (op)voeding, huisvesting en scholingen van de kinderen. Dit kan via adopties op afstand of via steun aan specifieke projecten.

Doneren
  • Over ons

    Vanuit onze liefde en zorgmotivatie voor kinderen in tehuizen in Jakarta en elders in Indonesië, werkt de Stichting Panti Asuhan aan de werving van geld om daarmee bij te dragen aan een beter toekomst-perspectief van deze kinderen.

  • Adopties

    U kunt persoonlijk of in groepsverband (bedrijf/organisatie, club, vereniging etcetera) één of meerdere kinderen op afstand adopteren. Dit kan via zogeheten individuele adoptie of anoniem.

  • Perhimpunan Vicentius

    De Perhimpunan Vincentius is het overkoepelende bestuur voor de vier tehuizen van Vincentius in Jakarta. De Stichting Panti Asuhan richt zich van oudsher op de ondersteuning van deze vier tehuizen, maar richt zich ook op andere (projecten voor) tehuizen elders in Indonesië.

Fotoboek

Hier treft u foto’s van de kindertehuizen in Jakarta aan.

Bekijk alle foto's