Stichting Panti Asuhan

Hulp aan kinderen in Indonesië

Actueel

De laatste berichten.

 • Ontmoeting broeder Nico Simanjuntak in Utrecht

  Tijdens een kort verblijf van broeder Nico Simanjuntak in Nederland, zagen wij de kans om hem op donderdag 26 april toch nog even te ontmoeten om bij te praten over de stand van zaken in de kindertehuizen Kefamenanu en Karuna. Vorig jaar hebben wij nog het onderwijs voor de meer dan 80 kinderen die intern […]

 • Resultaat Vastenactie 2018 bekend!

  In de afgelopen Vastenperiode heeft de Stichting Panti Asuhan op uitnodiging van de parochie Amstelland diverse toelichtingen gegeven op haar werk in Indonesië. Onder de naam Missie en Ontwikkelingswerk Amstelland (MOWA) spant een groep vrijwilligers zich in om projecten ten behoeve van missie en ontwikkeling in het buitenland op te zetten. Voor de Vastenactie 2018 was de Stichting Panti […]

 • Jaarvergadering op 21 maart 2018

  Agenda jaarvergadering van 21 maart 2018 Op 21 maart 2018 komt het bestuur van de Stichting Panti Asuhan bij elkaar. Met dank aan het administratiekantoor en controller is de jaarrekening binnen drie maanden gereed. Deze bijeenkomst staat dan ook in het teken van de jaarrekening 2017 en de vaststelling ervan, maar ook de beoordeling van een aantal projectvoorstellen, het […]

Steunen?

Elke donatie is welkom! U kunt individueel, in familieverband of als organisatie bijdragen in de kosten van de zorg voor (op)voeding, huisvesting en scholingen van de kinderen. Dit kan via adopties op afstand of via steun aan specifieke projecten.

Doneren
 • Over ons

  Vanuit onze liefde en zorgmotivatie voor kinderen in tehuizen in Jakarta en elders in Indonesië, werkt de Stichting Panti Asuhan aan de werving van geld om daarmee bij te dragen aan een beter toekomst-perspectief van deze kinderen.

 • Uw bijdrage helpt!

  Met periodieke (structureel) of incidentele financiële bijdragen, kan de Stichting Panti Asuhan de kinderen in kindertehuizen voorzien van een toekomst. Namens u is de Stichting Panti Asuhan telkens weer op zoek naar projecten en initiatieven in Indonesië die ten gunste zijn van het leven van kinderen in kindertehuizen aldaar.

 • Kindertehuizen in Indonesië

  Van oudsher richt Stichting Panti Asuhan zich op ondersteuning van de vier tehuizen van Vincentius in Jakarta. Daarnaast, sinds enkele jaren, ook op andere kindertehuizen elders in Indonesië, waar hulp in de vorm van financiering van projecten minstens zo hard nodig is.

Fotoboek

Hier treft u foto’s van de kindertehuizen in Jakarta aan.

Bekijk alle foto's