Stichting Panti Asuhan

Hulp aan kinderen in Indonesië

Actueel

De laatste berichten.

 • Inmiddels ruim 100 aanmelding voor jubileum diner!

  Inmiddels hebben wij van vele donateurs een reactie mogen ontvangen naar aanleiding van de uitnodiging die aan het begin van deze maand is verstuurd. Wij zijn verheugd dat het aantal van 100 aangemelde deelnemers aan het jubilieum diner een feit is. Onder deze deelnemers ook donateurs die sinds lange tijd verbonden zijn aan de Stichting […]

 • Persoonlijke uitnodigingen voor viering Panca Windu

  Vanwege het 40-jarig jubileum van de Stichting krijgt het sponsordiner dit jaar een bijzonder tintje en is eerder sprake van een jubileum diner. Om deze Panca Windu (= 5 ‘Indonesische decennia’, waarbij 1 Windu staat voor 8 jaren) op een bijzondere wijze te vieren met onze trouwe sponsoren, heeft de ambassadeur van Indonesië, Zijne Excellentie de heer I. […]

 • Nieuwsbrief juli 2017

  Op 14 en 15 juli 2017 is onze halfjaarlijkse nieuwsbrief per post en per e-mail rondgestuurd aan onze donateurs en andere belangstellenden van de Stichting Panti Asuhan. Goed om te vermelden is dat wij steeds meer op digitale wijze onze nieuwsbrieven verzenden (inmiddels 179 ontvangers van digitale exemplaren ten opzichte van 320 ontvangers van fysieke exemplaren). Wilt u […]

Steunen?

Elke donatie is welkom! U kunt individueel, in familieverband of als organisatie bijdragen in de kosten van de zorg voor (op)voeding, huisvesting en scholingen van de kinderen. Dit kan via adopties op afstand of via steun aan specifieke projecten.

Doneren
 • Over ons

  Vanuit onze liefde en zorgmotivatie voor kinderen in tehuizen in Jakarta en elders in Indonesië, werkt de Stichting Panti Asuhan aan de werving van geld om daarmee bij te dragen aan een beter toekomst-perspectief van deze kinderen.

 • Uw bijdrage helpt!

  Met periodieke (structureel) of incidentele financiële bijdragen, kan de Stichting Panti Asuhan de kinderen in kindertehuizen voorzien van een toekomst. Namens u is de Stichting Panti Asuhan telkens weer op zoek naar projecten en initiatieven in Indonesië die ten gunste zijn van het leven van kinderen in kindertehuizen aldaar.

 • Kindertehuizen in Indonesië

  Van oudsher richt Stichting Panti Asuhan zich op ondersteuning van de vier tehuizen van Vincentius in Jakarta. Daarnaast, sinds enkele jaren, ook op andere kindertehuizen elders in Indonesië, waar hulp in de vorm van financiering van projecten minstens zo hard nodig is.

Fotoboek

Hier treft u foto’s van de kindertehuizen in Jakarta aan.

Bekijk alle foto's