Stichting Panti Asuhan

Hulp aan kinderen in Indonesië

Actueel

De laatste berichten.

 • Voorspoedig 2016!

  Het bestuur van de Stichting Panti Asuhan wenst u een voorspoedig 2016! En moge wij in 2016 wederom op uw steun aan de kinderen in kindertehuizen in Indonesië rekenen!

 • Nieuwsbrief december 2015

  Op 18 december 2015 heeft onze secretaris de nieuwsbrief van december 2015 digitaal en per post rondgestuurd. Evenals bij de laatste twee edities, is ook dit maal de nieuwsbrief in kleur gedrukt. Dank aan het bedrijf dat zowel de drukkosten alsook de verzending van de papieren nieuwsbrief voor haar rekening nam. Goed om te vermelden is dat […]

 • Terugblik sponsordiners 4 en 11 oktober 2015

  Op 4 en 11 oktober vond onder geweldige belangstelling een tweetal sponsordiners plaats in restaurant Candi Borobudur te Bussum. Met ruim 100 volwassenen en kinderen die de Stichting Panti Asuhan een warm hart toedragen, werden op beide avonden genoten van een overheerlijk Indonesisch buffet. Na het openingswoord door de voorzitter Roland Kepel, die iedereen welkom […]

Steunen?

Elke donatie is welkom! U kunt individueel, in familieverband of als organisatie bijdragen in de kosten van de zorg voor (op)voeding, huisvesting en scholingen van de kinderen. Dit kan via adopties op afstand of via steun aan specifieke projecten.

Doneren
 • Over ons

  Vanuit onze liefde en zorgmotivatie voor kinderen in tehuizen in Jakarta en elders in Indonesië, werkt de Stichting Panti Asuhan aan de werving van geld om daarmee bij te dragen aan een beter toekomst-perspectief van deze kinderen.

 • Adopties

  U kunt persoonlijk of in groepsverband (bedrijf/organisatie, club, vereniging etcetera) één of meerdere kinderen op afstand adopteren. Dit kan via zogeheten individuele adoptie of anoniem.

 • Perhimpunan Vicentius

  De Perhimpunan Vincentius is het overkoepelende bestuur voor de vier tehuizen van Vincentius in Jakarta. De Stichting Panti Asuhan richt zich van oudsher op de ondersteuning van deze vier tehuizen, maar richt zich ook op andere (projecten voor) tehuizen elders in Indonesië.

Fotoboek

Hier treft u foto’s van de kindertehuizen in Jakarta aan.

Bekijk alle foto's